Wyróżnienia Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców UG

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przyznał nagrody i wyróżnienia dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2019 r.

W zakresie nauk biologicznych i rolniczych wyróżnienie otrzymali dr Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba z Wydziału Biologii UG i mgr Igor Obuchowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

W zakresie nauk ścisłych i o Ziemi wyróżnienie otrzymała mgr Agnieszka Grajewska, doktorantka z Wydziału Oceanografii i Geografii UG. 

Wszyscy laureaci na stronie PAN

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego