Prof. Beata Możejko w gronie Corresponding Fellows of the Centre for Medieval Studies w Pradze

Center for Medieval Studies (CMS) w Pradze powstało w 1998 roku w wyniku porozumienia między Instytutem Filozofii Czeskiej Akademii Nauk  i Uniwersytetem Karola w Pradze. Jego misją jest wspieranie szeroko i interdyscyplinarnie pojętych badań mediewistycznych. Szczególną uwagę CMS przywiązuje do publikacji naukowych. CMS zależy na szerokiej współpracy międzynarodowej, organizuje i wspiera spotkania, warsztaty i konferencje naukowe poświęcone najważniejszym tematom badawczym odnoszących się do średniowiecza. Angażuje w te spotkania i prace badaczki i badaczy różnych pokoleń, z całej Europy.

Obecnie członkami CMS są naukowcy z Czech, a członkostwo zagraniczne zaoferowano, w wyniku głosowania Zarządu Naukowego, kilkunastu osobom z różnych uczelni w Europie. Zagraniczne członkostwo uwarunkowane jest długoletnią współpracą, zaangażowaniem w międzynarodowe projekty i publikacje. W tym gronie jako zagraniczny członek CMS znalazła się prof. dr hab. Beata Możejko z Wydziału Historycznego UG.

- Dla mnie ta nominacja po pierwsze była ogromnym zaskoczeniem, współpracuję z CMS od 2012 roku, ale nie spodziewałam się takiego wyróżnienia – mówi prof. dr hab. Beata Możejko. - Przyjęłam tą informację z wielką radością, jako rodzaj doceniania mojej pracy przy publikacjach i konferencjach. Jest to też zachęta i zobowiązanie do dalszego budowania powiązań, wspólnych międzynarodowych badań nad średniowieczem - dodała.

Pani profesor ma nadzieję, że skorzysta na tym nasza uczelnia, a zwłaszcza Wydział Historyczny, gdzie współpraca z naukowcami z Czecha trwa już od lat. - Teraz nabiera to szerszej, międzynarodowej, europejskiej perspektywy wspólnych grantów czy publikacji - podsumowała.

Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG