ludzie UG

ludzie UG
    Dr hab. Hanna Makurat-Snuzik, prof. UG z Zakładu Języka Polskiego Wydziału Filologicznego, została jedną z 59 laureatek drugiej edycji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. W ramach projektu stypendialnego wydany ma zostać tomik wierszy pt. „Żurawie serenady” (kasz. „Trulôczé serenadë”), nawiązującym do symbolicznego dla…
ludzie UG
Roman Tabisz, fot. Alan Stocki/UG Od września tego roku stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej UG objął Roman Tabisz, którego zapytaliśmy co się zmieni w BUG, a co pozostanie bez zmian?  Marcel Jakubowski: - Jaką rolę powinna pełnić w naszej uczelni przestrzeń biblioteczna? Roman Tabisz: - Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego obok…
ludzie UG
Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dn. 1 sierpnia 2022 r., dr. hab. Henrykowi Machajewskiemu, prof. UG został nadany tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia.  Profesor Henryk Machajewski zatrudniony jest w Zakładzie Archeologii Pradziejowej Instytutu Archeologii i Etnologii Wydziału Historycznego UG. W zakresie jego zainteresowań badawczych pozostaje kultura społeczności…
ludzie UG
Na mocy postanowienia Prezydenta III RP Andrzeja Dudy dr hab. Sławomir Leśniak, prof. UG z Zakładu Literatury i Kultury Niemieckiej UG otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.  - Nominacja profesorska jest dla mnie jedną z najmilszych chwil na mojej naukowej drodze. Cieszę się, że moje indywidualne i często niepopularne działania w obszarze humanistyki znalazły uznanie w środowisku naukowym. Jest to też jeden z…
ludzie UG
Częścią tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni będzie pokaz tzw. “półkowników” z lat 1982/1983, czyli filmów, które podczas PRL-u nie ujrzały światła dziennego. Wybrane dzieła nigdy nie brały udziału w żadnej z edycji FPFF. Tegoroczne pokazy mają zadośćuczynić tej niesprawiedliwości. W ramach specjalnej kategorii symboliczna cegła zostanie przyznana przez trzyosobowe jury, a w nim m.in. dr Piotr…