ludzie UG

ludzie UG
Liczne zasługi, osiągnięcia i działania prof. dr hab. Wiesława Długokęckiego uhonorowano na Wydziale Historycznym 3 marca br. Z okazji 65. urodzin naukowca przygotowano także specjalną książkę  "Pomerania – Prussia – Polonia. Rozprawy ofiarowane prof. Wiesławowi Długokęckiemu". Od lewej: prof. Arkadiusz Janicki i prof. Wiesław Długokęcki…
ludzie UG
Od lewej: dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG i prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Z dniem 6 marca br. Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG pełni rolę Pełnomocnika Rektora ds. Cyfrowej Transformacji Uczelni. Na nowe stanowisko został powołany przez…
ludzie UG
Dr Irena Chawrilska. 53 specjalistów z 22 krajów opublikowało Raport Voices of Culture. Wśród nich dr Irena Chawrilska koordynatorka programu Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. Praca podejmuje temat relacji zachodzących między dobrostanem młodzieży a uczestnictwem w kulturze (Brainstorming Report…
ludzie UG
Dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG z Katedry Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego UG został uhonorowany przez Miasto Chojnice Medalem Johanna Daniela Titiusa. To nagroda dla urodzonych w Chojnicach osób, w uznaniu za ich zasługi dla Miasta, w tym aktywności naukowych i popularnonaukowych. Wręczenie Nagrody…
ludzie UG
Dwie pory roku, ograniczony dostęp do wody i wzrost temperatur - taki obraz Polski rysują prognozy klimatyczne w perspektywie następnych kilkudziesięciu lat. O tym, czy możemy coś zrobić, aby temu zapobiec, opowiada dr Mirosława Malinowska, prodziekan ds. studenckich Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Klimatolog z UG napisała wiele artykułów zbierających dane ze stacji meteorologicznych w całej Polsce oraz prowadzi…