Sekrety prac konserwatorskich gdańskich zabytków – wykłady online

Gdańszczanie i ich pasje – Kościół Mariacki w Gdańsku – to cykl wykładów organizowany przez Instytut Historii Sztuki UG we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej. Kolejne spotkanie online, poświęcone pracom konserwatorskim i badaniom przy najcenniejszych dziełach gdańskiej sztuki zaplanowano na 13 kwietnia 2021.

Cykl spotkań zbiega się z ukończeniem kolejnych etapów prac konserwatorskich w Kościele Mariackim w Gdańsku. Dzięki cyklowi, który rozpoczęło spotkanie z Krzysztofem Owsianym na temat prac konserwatorskich przy retabulum ołtarza głównego, będzie można przyjrzeć się zabytkom i pracy konserwatorów przy najcenniejszych dziełach sztuki sakralnej z tej świątyni.

- W ramach cyklu poświęconemu kościołowi Mariackiemu uczestnicy mają szansę usłyszeć o wynikach najnowszych badań i efektach pracy konserwatorów zabytków – mówi dr Anna Sobecka z Instytut Historii Sztuki UG, kuratorka cyklu.- Prelegenci podzielą się nie tylko swoją wiedzą praktyczną, ale także zaprezentują dokumentację fotograficzną, powstającą podczas restauracji dzieł sztuki. Dzięki temu będziemy mogli zajrzeć w miejsca zazwyczaj ukryte, niedostępne, tajemnicze i zaskakujące - zapowiada.

 

Spotkaniach w ramach cyklu Gdańszczanie i ich pasje - Kościół Mariacki w Gdańsku to także szansa na dyskusję zarówno z prelegentami, jak i wykładowcami Instytutu Historii Sztuki UG, którzy uczestniczą, jak dr hab. Andrzej Woziński prof. UG z Wydziału Historycznego UG - w pracach Rady Naukowo-Konserwatorskiej przy Kościele Mariackim.

13 kwietnia 2021 r. zaprezentowane zostaną wyniki badań i prac konserwatorskich dr Ewy Lisiak, z firmy konserwatorskiej Restory w kaplicy Św. Jerzego oraz przy Grupie Ukrzyżowania i Zegarze Astronomicznym w Kościele Mariackim.

 

Kolejne spotkania:

27 kwietnia 2021 – dr hab. Jacek Friedrich prof. UG, Architektura Kościoła Mariackiego,

11 maja 2021 – dr hab. Andrzej Woziński prof. UG, Średniowieczne retabula ołtarzowe,

25 maja 2021 – dr Anna Sobecka, Protestanckie elementy wyposażenia kościoła NMP,

8 czerwca 2021 – Krzysztof Owsiany, Konserwacja prospektu organowego z koś. św. Jana.

Link do spotkania do pobrania:

https://historia.ug.edu.pl/media/aktualnosci/102932/prace_konserwatorsk…

Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG