Polsko-ukraińskie badania na Wydziale Historycznym UG

Viktor Horobec

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego gości prof. dra hab. Wiktora Horobeca z Instytutu Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Naukowiec jest laureatem Nagrody im. Iwana Wyhowskiego za rok 2020.

Prof. dr hab. Wiktor Horobec jest znanym w międzynarodowym środowisku naukowym i doświadczonym badaczem-historykiem i pedagogiem. Laureatem Nagrody im. Iwana Wyhowskiego, przyznawanej od 2014 roku, która honoruje zasługi obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.

Laureat otrzymuje możliwość rocznego pobytu naukowego na kolejno odwiedzanych sześciu polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Ukrainy i regionu, stosunków polsko-ukraińskich, a także podejmować własne prace archiwalne i badawcze. Dziesięciu naukowcom przyznano także  staże, które umożliwią kolejnym ukraińskim badaczom czteromiesięczne pobyty badawcze na dwóch  polskich uniwersytetach.

Działalność naukowa prof. dr hab. Wiktora Horobca przebiega w ścisłej współpracy z kolegami z Polski. W 2002 r. uczestniczył w  projekcie Świadectwa minionych wieków, którego efektem była publikacja książki Ugody polsko-ukraińskie w XVI wieku.  W 2019 r. zainicjował i zorganizował wraz z Instytutem Polskim w Kijowie międzynarodową konferencję naukową z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej.

Popularyzując wspólną ukraińsko-polską historię i przezwyciężanie w społeczeństwie mitów i stereotypów ideologii imperialnej i radzieckiej opublikował serię książek. Zainicjował także międzynarodowe seminaria naukowe, omawiających problemy związane z układem społecznym średniowiecznej i wczesno-nowożytnej Ukrainy, Rzeczypospolitej oraz ogólnie Europy Środkowej i Wschodniej.

W ramach pobytu w Gdańsku prof. dr hab. Wiktor Horobec będzie realizował badania nad wpływami tradycji Rzeczypospolitej na instytucje społeczne państwa kozackiego w XVII/ XVIII w., których efektem będzie monografia.– Korzystam z bibliotek, archiwów. Zaplanowane mamy spotkania z profesorami – mówi prof. dr hab. Wiktor Horobec. Problemem jest ograniczenie kontaktów i konieczność pracy zdalnej. Liczy jednak, że uda mu się w pełni zrealizować projekt. Na naszej uczelni będzie prowadził badania do końca marca.

Wydział Historyczny UG od lat rozwija współpracę z uniwersytetami i instytutami naukowymi Ukrainy. - W minionych latach badacze z Ukrainy byli często naszymi gośćmi, a i uczeni od nas prowadzili badania naukowe na Ukrainie– powiedziała dr hab. Magdalena Nowak, prof.UG, która z ramienia Wydziału Historycznego opiekuje się gościem z Ukrainy.

Doceniając wagę jego wizyty podkreśla że, badania z zakresu problematyki polsko-ukraińskiej stanowią stale rozwijany obszar badawczy uczonych jej wydziału. - Mamy nadzieję, że pozwoli nam ona poszerzyć nasz obszar współpracy z Ukrainą o kontakty z Instytutem Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk  Ukrainy w Kijowie i zaowocuje wspólnymi inicjatywami naukowo-badawczymi i dydaktycznymi – dodaje dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG.

oprac. Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG