Doktorantka Iwona Flis z UG stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej

Prestiżowe stypendium Fundacji Kościuszkowskiej otrzymała mgr Iwona Flis ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG, przygotowująca pod kierunkiem dr hab. Anny Mazurkiewicz, prof. UG z Wydziału Historycznego UG rozprawę doktorską na temat Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce.

Fundacja Kościuszkowska Polska (The Kosciuszko Foundation Poland)  działa od 2010 roku.  Wspiera intelektualną, naukową i kulturową wymianę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Organizuje także wydarzenia kulturalne, współorganizuje wyjazdy naukowców i artystów na stypendia do USA, studentów amerykańskich do Polski i  program stypendialny Exchange to the U.S.

Fundacja powstała z inicjatywy Rady Dyrektorów The Kosciuszko Foundation Inc. w Nowym Jorku i to we współpracy z amerykańską fundacją realizuje większość działań, szukając inspirujących sposobów na łączenie Polaków z Amerykanami.

Dzięki wsparciu Fundacji mgr Iwona Flis przeprowadzi pięciomiesięczną kwerendę w Stanach Zjednoczonych, która umożliwi jej przygotowanie monografii poświęconej dziejom Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA).

oprac. Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG