współpraca
Wyłoniono trzech zagranicznych doktorantów, którzy otrzymają stypendium naukowe im. Daniela Fahrenheita ufundowane przez Prezydent Miasta Gdańska w porozumieniu z Uczelniami Fahrenheita. To pierwsza edycja nowej kategorii stypendiów przyznawanych przez Miasto Gdańsk. Zwycięzcy będą kontynuować interdyscyplinarne badania naukowe w ramach rozprawy…
nauka
Mgr Kinga Langowska. Mgr Kinga Langowska, doktorantka ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, została nominowana decyzją Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, do stypendium w kategorii Fulbright Junior Research Award 2022-23. Jest doktorantką dr. hab. Anny Mazurkiewicz, prof. UG w…
życie akademickie
  Stypendia Reseaarch Fellowship i Senior Fellowship Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Badawczego Nauk o Kulturze Uniwersytetu Sztuki i Designu w Linzu pozwalają na pogłębienie badań oraz nawiązanie kontaktu z austriackim środowiskiem naukowym. 4 lipca upływa termin nadsyłania zgłoszeń do stypendiów na pobyt badawczy dla naukowców z tytułem…
nauka
Stypendium ufundowane przez Kancelarię Państwową Bawarii na pobyt badawczy w Würzburgu otrzymał dr Karol Kłodziński z Wydziału Historycznego UG. Dr Karol Kłodziński brał udział w konkursie na stypendia Polskiej Misji Historycznej ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową. Stypendium zostanie przeznaczone na pobyt badawczy w 2021 roku w projekcie pt. Otto Hirschfeld (1843-1922) jako badacz administracji rzymskiej.…
ludzie UG
Prestiżowe stypendium Fundacji Kościuszkowskiej otrzymała mgr Iwona Flis ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG, przygotowująca pod kierunkiem dr hab. Anny Mazurkiewicz, prof. UG z Wydziału Historycznego UG rozprawę doktorską na temat Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Fundacja Kościuszkowska Polska (The Kosciuszko Foundation Poland)  działa od 2010 roku.  Wspiera intelektualną, naukową i…
nauka
Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego, przyznawane za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne, trafiły do trzynaściorga najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześcioro z nich to członkowie Koła Badań Psychologicznych "Experior". 16 marca 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów na rok…
życie akademickie
Przez 10 lat, co roku, najlepszy student III roku geologii na wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymywał stypendium im. prof. Haliny Piekarek-Jankowskiej. W ten sposób, rodzina Pani Profesor upamiętniła jej naukową fascynację geologią.   Mija 10 lat od śmierci prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej. Absolwentka Uniwersytetu…
nauka
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła drugi nabór wniosków o stypendia w Programie im. Wilhelminy Iwanowskiej. Jedną z laureatek konkursu jest mgr Kamila Butowska – doktorantka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. W konkursie wyłoniono 66 najlepszych doktorantów, którzy otrzymali stypendia na pokrycie kosztów pobytu za granicą. Mgr Kamila Butowska, doktorantka z…
nauka
Wśród stypendystów Programu NAWA im. Bekkera  znalazło się troje naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego.    Dr hab. Tomasz Besta, Wydział Nauk Społecznych, projekt pt. „Normatywne i nienormatywne działania zbiorowe: tożsamość, emocje i wymiary kulturowe”, Flinders University, Australia   Dr Anna Klimaszewska, Wydział Prawa i Administracji, projekt pt. „Dla europejskiej historii prawa handlowego nie wykluczającej Polski…
nauka
W poniedziałek 13 stycznia w Urzędzie Miasta Sopotu odbyło się wręczenie stypendiów doktoranckich przyznawanych corocznie przez Prezydenta Sopotu. W uznaniu osiągnięć naukowych za rok akademicki 2018/2019, wyróżnienie to otrzymały trzy doktorantki, w tym dwie z Uniwersytetu Gdańskiego: mgr Monika Lipińska (Wydział Biologii) oraz mgr Dorota Sakowicz (Wydział Historyczny). Co więcej Pani Monika Lipińska już drugi rok z…
nauka
Dr Karol Szczodrowski z Instytutu Fizyki Doświadczalnej został laureatem tegorocznej edycji programu na pobyt badawczy "Stypendium Rządu Francuskiego" (Bourse Gouvernement Francais). W ramach stypendium przez miesiąc przebywał jako visiting professor w Chemical Institute of Clermont-Ferrand (ICCF) na Uniwersytecie Clermont Auvergne we Francji. Program stypendialny skierowany jest do badaczy pracujących w polskiej…