Doktorantka UG ze stypendium Fulbrighta

Mgr Kinga Langowska

Mgr Kinga Langowska.

Mgr Kinga Langowska, doktorantka ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, została nominowana decyzją Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, do stypendium w kategorii Fulbright Junior Research Award 2022-23.

Jest doktorantką dr. hab. Anny Mazurkiewicz, prof. UG w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. We wrześniu 2022 r., w ramach stypendium Fulbright Junior Research Award 2022-23, wyjedzie na University of Michigan w mieście Ann Arbor, który jest 24. najlepszym uniwersytetem na świecie według rankingu z 2021 roku.

- Dzięki stypendium spędzę w University of Michigan 10 miesięcy, od września 2022 do czerwca 2023 roku. Moim mentorem tam będzie Profesor Brian Porter-Szűcs - mówi mgr Kinga Langowska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG.

Fulbright Junior Research Award to stypendia przydzielane kandydatom posiadającym merytoryczne pomysły na badania, które mogą przyczynić się do rozwoju nauki w Polsce.

- Spośród całej oferty stypendialnej Fundacji Fulbrighta, Junior Research Award jest stypendium skierowanym do osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych - mówi dr hab. Anna Kłonkowska, prof. UG z Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UG, ambasadorka Programu Fulbrighta w Polsce.- W ramach stypendium trwającego od 4 do 10 miesięcy, doktoranci i doktorantki realizują w USA własny projekt badawczy, powiązany z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Dzięki stypendium, osoby otrzymują opiekę merytoryczną w wybranym ośrodku w USA, budują własną siatkę kontaktów naukowych, zaczynają publikować w zagranicznych czasopismach, uczestniczyć w konferencjach międzynarodowych oraz zyskują bezcenne doświadczenie międzykulturowe.

Projekt doktorantki UG dotyczy problemu przymusowej migracji politycznej oraz powstawania krajowych i międzynarodowych diaspor politycznych w Stanach Zjednoczonych w okresie zimnej wojny.

- Przez pryzmat historii życia polskiego emigranta Feliksa Gadomskiego oraz sieci powiązań Unii Liberalno-Demokratycznej Europy Środkowo-Wschodniej chciałabym ukazać szerszy kontekst historyczny transnarodowych partnerstw, w które zaangażowani byli emigranci polityczni na terenie Stanów Zjednoczonych w okresie Zimnej Wojny – mówi mgr Kinga Langowska. - Planuję również omówić współpracę między diasporami państw Europy Środkowo-Wschodniej, a administracją Stanów Zjednoczonych. Historia Feliksa Gadomskiego jako uchodźcy politycznego, a później bezpaństwowca jest jedną z wielu podobnych historii europejskich migrantów w okresie po II wojnie światowej co czyni ją historią uniwersalną dla całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Gotowa rozprawa doktorska ma być biografią mikrohistoryczną dotyczącą Feliksa Gadomskiego (1898-1998). Przez pryzmat historii jego życia badaczka z UG ukaże szersze konteksty historyczne, w tym migracje Polaków w czasie II wojny światowej przez Rumunię i Francję do Wielkiej Brytanii, funkcjonowanie Akcji Kontynentalnej stworzonej przez Rząd Polski na uchodźstwie, której celem było zaangażowanie polskich emigrantów do walki wywiadowczej i propagandowej z krajami osi w czasie II wojny światowej oraz tworzenia się narodowych i transnarodowych diaspor politycznych przez działaczy i polityków z krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Stanach Zjednoczonych w okresie Zimnej Wojny.

Więcej o Fulbright Junior Research Award 2022-23

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG