10 lat stypendiów im. Prof. Haliny Piekarek-Jankowskiej – podsumowanie

prof. Halina Piekarek-Jankowska

Przez 10 lat, co roku, najlepszy student III roku geologii na wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymywał stypendium im. prof. Haliny Piekarek-Jankowskiej. W ten sposób, rodzina Pani Profesor upamiętniła jej naukową fascynację geologią.

 

Mija 10 lat od śmierci prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego życie naukowe związała z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora w 1979 roku, w 1995 roku habilitowała się, a  w 2002 roku otrzymała tytuł profesorski. W pracy naukowej zajmowała się geologią i oceanologią ze specjalnością w zakresie geologii morza i hydrogeologii morskiej.

Prof. Halina Piekarek-Jankowska zajmowała wiele stanowisk w UG. Pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Oceanografii, kierownika Zakładu Geologii Morza, dziekana Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii, aż do prorektora naszej uczelni włącznie.

Była także prorektorem i rektorem Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu i wykładała w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie. Zasiadała w prezydium Komitetu Badań Morza, była wiceprezesem GTN oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Od 2010 pełniła funkcję prezesa Elbląskiego Towarzystwa Naukowego.

W 2006 z ramienia PO została wybrana do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Za swoją działalność w UG była wielokrotnie wyróżniania Nagrodami Rektora, została też odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Geologia była jej życiową pasją, a także dziedziną zainteresowań zawodowych męża i syna. - Była pomysłodawczynią i współtwórczynią geologii na UG – podkreśla dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG, Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Lubiłem z nią rozmawiać. Miała niezwykle poczucie humoru i dystans do siebie – dodaje. Do dziś bardzo serdecznie wspominają ją koledzy z wydziału. – Była wyjątkową osobą. Rok jej przedwczesnego odejścia był dla nas wyjątkowo trudny.

Dziekan Waldemar Surosz pamięta Panią Profesor także ze swoich studenckich lat. – Miałem z nią zajęcia na pierwszym roku – wspomina. - Była wyjątkowym dydaktykiem, świetnym wykładowcą i niezwykle konkretną osobą  – dodaje.  Dodatkowo często poświęcała studentom swój prywatny czas. Wiele uwagi poświęcała także doktorantom. - Starała się nie tylko ukształtować ich naukowo, ale także nawiązać z nimi bliższą więź, kontynuując przez to wspaniałe wzory relacji mistrz-uczeń – pisał prof. dr hab. Marcin Pliński w Gazecie Uniwersyteckiej z października 2011 roku o wyjątkowych predyspozycjach Pani Profesor.

Aby uczcić pamięć Pani Profesor i złożyć hołd jej zaangażowaniu - upamiętniając naukową fascynację geologią, którą zachowała do ostatnich dni swojego życia - Rodzina w 2011 roku ufundowała stypendium jej imienia dla najlepszego studenta III roku kierunku geologia. W ciągu 10 lat, co roku otrzymywał je najlepszy młody geolog. - Wszyscy byliśmy dumni i wzruszeni widząc jak ciepło wspominana jest Halina i jak wspaniale kontynuowane jest to co swoją pracą na uniwersytecie starała się stworzyć – napisali mąż i synowie Pani Profesor.

Stypendia im. prof. Haliny Piekarek-Jankowskiej otrzymywali studenci III roku geologii, których średnia ocen uzyskanych na I i II roku była najwyższa.

Jak informuje dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG, kierownik Zakładu Geologii Morza Wydziału Oceanografii i Geografii UG, część laureatów stypendiów kontynuowała studia na Oceanografii II st. na specjalności geologia morza lub fizyka morza. Kilku studiuje obecnie na studiach doktoranckich, odnosząc sukcesy jako młodzi naukowcy. Jak np.  dr Jan Król, który ukończył studia doktoranckie w UAM i pracuje w Zakładzie Paleontologii i Stratygrafii. Wyniki jego pracy naukowej były wymieniane w 10 najważniejszych osiągnięciach Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych w czasie ewaluacji jednostek w 2016 r. Grzegorz Gorczyński (poliglota), który III rok geologii studiował we Florencji w ramach programu Erasmus, obecnie kontynuuje studia magisterskie na Uniwersytecie w Wiedniu (Instytut Paleontologii).

Dodajmy, że rok akademicki 2020/2021 jest ostatnim, w którym wręczono stypendium. Pani Profesor pozostanie nadal w pamięci społeczności naszej uczelni.

Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG