współpraca
Cztery studentki Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego: Kaja Czajkowska, Małgorzata Jarzynowska, Małgorzata Szałęga oraz Emilia Zygarłowska będą realizować dwumiesięczne staże na Uniwersytecie Islandzkim (the University of Iceland) w Hύsavík Research Centre. Jest to możliwe dzięki projektowi pt. „Mobilność w szkolnictwie wyższym”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. W ramach…
współpraca
Na pokładzie Oceanografa, jednostki badawczej uniwersytetu ekipa filmowa z Canal+ realizowała rozmowy i zdjęcia ze specjalistami z Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Z badań naukowców skorzysta także ekipa nurków, realizujących kolejne zdjęcia do cyklu filmowego pt. Tajemnice wraków Bałtyku. „Bohaterem” jednego z odcinków cyklu będzie odkryty dziesięć lat temu wrak U-boota 768, który po kolizji z inną jednostką…
nauka
, Uniwersytet Gdański znalazł się na drugim miejscu wśród laureatów programu NAWA SPINAKER - Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Uczelnia otrzyma 799 911,80 zł na realizację projektu pt. „Międzynarodowa Szkoła Letnia - Zanieczyszczenia w Strefie Brzegowej” (POLCA). Kierownikiem projektu jest dr Ilona Kamińska z Wydziału Oceanografii i…
współpraca
Trzy największe krajowe instytuty zajmujące się badaniami morza - Morski Instytut Rybacki, Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Oceanologii PAN przedstawiły wspólne stanowisko na temat ochrony Bałtyku. Kolejne komunikaty środowisk naukowych na temat stanu Bałtyku, mają być sposobem na weryfikowanie nieprawdziwych informacji powszechnie funkcjonujących w obiegu społecznym.   - Nasze wspólne…
współpraca
Kamil Kowalczyk, student Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. , Jest stypendystą programu PISCES, kierowanego do polskich studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z branżą rybną. Kamil Kowalczyk, student Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego przyznaje, że wyjazd na studia do Islandii pozwolił mu otworzyć oczy nie…
konferencje
Konferencja online pt. Wykorzystanie danych satelitarnych i danych programu Copernicus w administracji i sektorze prywatnym organizowana jest przez Instytut Geodezji i Kartografii we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim zaplanowana jest na 31 marca i 1 kwietnia 2021 roku.   Podstawowym celem Programu Obserwacji Ziemi Komisji Europejskiej Copernicus jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych o stanie…
życie akademickie
Baza na Księżycu, wykonana przy pomocy druku 3D, w której główną rolę grają algi to nagrodzony projekt w konkursie Moon Base Design Contest. W zespole Innspace, który zdobył  4. miejsce jest mgr Ewa Borowska, absolwentka Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Konkurs, w którym uczestniczyły drużyny z całego świata zorganizowało stowarzyszenie Moon Society z  USA. Zadaniem było zaprojektowanie habitatu księżycowego, który…
nauka
, Nagrodę III stopnia im. Profesora Mariana Gieysztora PTH (edycja 2019/20) za pracę magisterską otrzymała mgr Joanna Piskorska, absolwentka studiów II stopnia na kierunku Oceanografia na Wydziale Oceanografii i Geografii UG. Nagrody im. Profesora Mariana Gieysztora przyznawane są przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne za wyróżniające się prace…
życie akademickie
, Przez 10 lat, co roku, najlepszy student III roku geologii na wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymywał stypendium im. prof. Haliny Piekarek-Jankowskiej. W ten sposób, rodzina Pani Profesor upamiętniła jej naukową fascynację geologią.   Mija 10 lat od śmierci prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej. Absolwentka…
współpraca
, Jedenaścioro naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego poparło zamysł utworzenia związku metropolitalnego w woj. pomorskim. Złożyli swój podpis pod listem otwartym skierowanym do Posłanek i Posłów na Sejm RP, apelując o poparcie ustawy metropolitalnej. Inicjatorem apelu była prof. dr hab. Iwona Sagan z Wydziału Oceanografii i Geografii UG. O utworzenie…
życie akademickie
Na zdjęciu dr Ewa Szymczak, dyrektor Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG , Najwyższy poziom kształcenia – to jeden ze strategicznych celów naszej uczelni – wyjaśnia dr  Ewa Szymczak z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, którą prof. Piotr Stepnowski,  rektor UG powołał dziś na stanowisko dyrektora…
współpraca
, Oceanograf to nowoczesny statek naukowo-badawczy Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Jego przeznaczeniem jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska i przyrody Morza Bałtyckiego – badania biologiczne, chemiczne, fizyczne i geologiczne oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku oceanografia i innych.…
życie akademickie
Prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, podczas spotkania z kapitanem i załogą "Oceanografa"/Fot. mat. UG. , O przyszłości „Oceanografa” - nowoczesnego statku naukowo-badawczego Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, badaniach prowadzonych przez naukowców UG z jego wykorzystaniem i… nadchodzących świętach rozmawiał na…
nauka
, Laureatem tegorocznego Konkursu na najlepszą pracę doktorską z geomorfologii ogłoszonego przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich został dr Maurycy Żarczyński z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Oryginalny tytuł pracy to „Environmental change during the last 2000 years recorded in microfacies and geochemistry of varved…
nauka
, Projekt “Bentosowy przybrzeżny bufor przeciwdziałający ekstremom klimatycznym i eutrofizacji” (BUFFER) dr Sary Benelli z Uniwersytetu Gdańskiego trafił na listę rankingową zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu POLS. Konkurs kierowany jest do zagranicznych naukowców, chcących prowadzić badania w polskich instytucjach naukowych.…
nauka
, Projekt pt.: „Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities" (SCORE), którego kierownikiem jest dr Jacek Barańczuk z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Głównym celem projektu będzie utworzenie na Uniwersytecie Gdańskim centrum…
nauka
, Trzy osoby ze społeczności Uniwersytetu Gdańskiego zostały nagrodzone w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   Kapituła konkursowa, na czele której stoi prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa…
nauka
Na zdjęciu dr Alicja Bonk, adiunkt w Zakładzie Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. , Dr Alicja Bonk z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, oceanografka specjalizująca się w geologii morza, została laureatką nagrody PAGES dla młodych pracowników naukowych (Early-…
nauka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął dziewiąty konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Wśród laureatów konkursu znalazła się studentka Uniwersytetu Gdańskiego, Natalia Miernik z Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Projekt studentki UG, Natalii Miernik pt.: „Wpływ łąk podwodnych Zostera marina na aktywność bioturbacyjną makrofauny w różnych warunkach temperaturowych” uzyskał finansowanie w programie…
nauka
Projekt pt.: “Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy” (EUARENAS) kierowany przez prof. dr hab. Iwonę Sagan z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Zasadniczym celem projektu jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób oddolne inicjatywy miejskie mogą połączyć…
nauka
Prodziekan ds. studenckich Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG, została członkinią Państwowej Rady Gospodarki Wodnej 5.kadencji na lata 2020 – 2023. W czerwcu 2020 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej 5. Kadencji na lata 2020 – 2023. Nominację wręczono 30 nowym członkom rady, wśród których znalazła się również prof. Joanna…
nauka
Projekt „Rozwój i transfer technologii dla błękitnej bioekonomii w regionie Morza Bałtyckiego BlueBioTECH”, realizowany przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego. BlueBioTECH jest odpowiedzią na potrzeby lepszych rozwiązań w technikach produkcji, zbioru, przetwarzania, a zwłaszcza zwiększenia skali np. w uprawach mikro i…
nauka
Podczas walnych zebrań online wybrano nowych członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk: dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG został wybrany na członka Prezydium Komitetu Nauk Etnologicznych PAN w kadencji 2020-2023 dr hab. Artur Szutta, prof. UG został wybrany na Wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Filozoficznych PAN w kadencji 2020-2023 prof. dr hab. Beata Możejko została wybrana na członka Prezydium Komitetu…
nauka
Zwiększona konsumpcja leków i w konsekwencji wzrost ilości farmaceutyków usuwanych do środowiska w wielu krajach europejskich wywołuje uzasadniony niepokój o ich obecność i potencjalny wpływ na organizmy żywe w środowisku morskim. Farmaceutyki stosowane w lecznictwie człowieka uważane są aktualnie za zanieczyszczenia mało jeszcze poznane, ale mogące stanowić poważne zagrożenie nie tylko w wodach przybrzeżnych, blisko…
konferencje
, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Komitetem Badań Morza Polskiej Akademii Nauk zorganizował w dniach 24-25 września br. II Konferencję Naukową Polskich Badaczy Morza. Podstawowym celem konferencji była integracja środowiska polskich badaczy mórz i oceanów reprezentujących wszystkie aspekty badań…