Ulica prof. Krzysztofa Skóry w Gdańsku

ul. Krzysztofa Skóry

Grafika ze str. Gdansk.pl

Imieniem profesora Krzysztofa Skóry, biologa, specjalisty z zakresu ichtiologii, oceanografii biologicznej, ochrony przyrody morza i ssaków morskich, twórcy i wieloletniego dyrektora Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, nazwano jedną z ulic w Południowym Gdańsku, w dzielnicy Jasień.

Radni jednogłośnie poparli uchwałę o nadaniu patrona ulicy położonej na południe od ul. Źródlanej – został nim prof. Krzysztof Skóra, zmarły w lutym 2016 r. biolog, nauczyciel akademicki na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, który całe życie zawodowe związał ze Stacją Morską w Helu.

Ulica znajduje się na Jasieniu, w rejonie, w którym wydzielono nowe działki pod budownictwo mieszkaniowe. Z wnioskiem o nadanie nazwy nowej ulicy wystąpił w 2017 roku ówczesny Radny Miasta Gdańska, Łukasz Hamadyk, obecnie przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowy Port. 

Profesor Krzysztof Skóra urodził się 30 września 1950 roku w Gdyni, a zmarł 12 lutego 2016 roku w Gdańsku. Swoją edukację i drogę zawodową od początku związał z Uniwersytetem Gdańskim. Na uczelni uzyskał wszystkie stopnie i tytuły naukowe: tytuł magistra biologii z zakresu oceanografii biologicznej (1973 r.), stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie oceanologii (1985 r.), stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie oceanologii (2004 r.), a w roku 2014 prezydent RP nadał mu tytuł profesora w dziedzinie nauk o Ziemi.

Z jego inicjatywy i pod jego kierownictwem w 1977 roku rozpoczęto przekształcenie placówki Instytutu Morskiego Laboratorium Terenowego mieszczącej się na Helu. Wówczas zrujnowany budynek dawnej wędzarni przedsiębiorstwa połowowego zmienił się w nowoczesną i prężnie działającą placówkę. Na przestrzeni lat powstawały w niej laboratoria, baza noclegowa i fokarium – wizytówka Stacji Morskiej, miejsce odwiedzane rocznie przez około pół miliona osób. Stacja jest jedyną tego typu placówką w Polsce i stała się rozpoznawalna również za granicą.

Prof. Skóra był autorem lub współautorem około 100 publikacji naukowych, członkiem wielu stowarzyszeń, rad i komitetów naukowych.

EMW/Zespół Prasowy UG