II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza

Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Komitetem Badań Morza Polskiej Akademii Nauk zorganizował w dniach 24-25 września br. II Konferencję Naukową Polskich Badaczy Morza.

Podstawowym celem konferencji była integracja środowiska polskich badaczy mórz i oceanów reprezentujących wszystkie aspekty badań oceanograficznych (biologia, chemia, fizyka i geologia morza, zagadnienia hydrotechniki morskiej, ochrony środowiska morskiego oraz aspektów społeczno-prawnych). Zagadnienia te są przedmiotem badań kilkudziesięciu polskich instytucji badawczych rozproszonych po całym kraju.  Wiodąca tematyka konferencji koncentrowała się wokół szeroko rozumianej wiedzy o stanie i trendach zmian w środowisku morskim. Konferencja dedykowana była również przedstawicielom administracji wszystkich szczebli zarządzających zrównoważonym rozwojem środowiska morskiego.

Można mówić o ogromnym sukcesie organizacyjnym. Konferencja zgromadziła ponad 300 badaczy morza z całego kraju. To znakomita większość wszystkich polskich badaczy mórz i oceanów. Zatem główny cel, który przyświecał idei organizacji tego spotkania został w pełni osiągnięty. W jej trakcie wygłoszono 93 referaty oraz przedstawiono 112 prezentacji posterowych. W ramach konferencji odbyła się plenarna sesja Młodych Badaczy Morza, którzy walczyli o nagrodę Przewodniczącego Komitetu Badań Morza PAN. Wzięło w niej udział 10 uczestników. Dopełnieniem była kolacja konferencyjna zorganizowana w Muzeum Emigracji połączona ze zwiedzaniem ekspozycji muzealnej oraz zacumowanego przy Nabrzeżu Francuskim statku badawczego Uniwersytetu Gdańskiego r/v Oceanograf.

Biuro Promocji UG