Naukowcy UG za utworzeniem związku metropolitalnego

Zdjęcie poglądowe

Jedenaścioro naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego poparło zamysł utworzenia związku metropolitalnego w woj. pomorskim. Złożyli swój podpis pod listem otwartym skierowanym do Posłanek i Posłów na Sejm RP, apelując o poparcie ustawy metropolitalnej. Inicjatorem apelu była prof. dr hab. Iwona Sagan z Wydziału Oceanografii i Geografii UG.

O utworzenie metropolii nasz region stara się od lat. Ta formalna struktura pozwoliłaby pozyskać dodatkowe środki finansowe na rozwój regionalny, które obecnie w części trafiają do budżetu centralnego.

- Jako uczeni oraz eksperci zajmujący się w swojej profesji rozwojem regionalnym, czując się współodpowiedzialni na równi z samorządowcami za rozwiązywanie problemów naszego kraju popieramy inicjatywę utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim i apelujemy o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy uchwalonym przez Senat RP(…) Tylko silne metropolie są w stanie zapewnić Polsce trwały rozwój gospodarczy – na czym skorzystają zarówno mieszkańcy miast, miasteczek, jak i wsi. Uchylenie się od działania w tej sprawie byłoby de facto działaniem na szkodę naszego kraju, zaś przyzwolenie na od dawna oczekiwaną zmianę – pozytywnym sygnałem – czytamy w liście otwartym środowiska akademickiego z 21 stycznia 2021 r.

Pełna treść listu środowiska naukowego w spr. utworzenia związku metropolitalnego w woj. pomorskim

Współinicjatorem powstania listu otwartego środowiska naukowego na rzecz utworzenia związku metropolitalnego w woj. pomorskim, skierowanego do posłów Sejmu RP, była prof. dr hab. Iwona Sagan z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

- Potrzeba sformalizowania struktury metropolitalnej jest niesamowicie istotna ze względu na konieczność podniesienia sprawności wspólnego działania, co jest szczególnym wyzwaniem w przypadku policentrycznych obszarów metropolitalnych, do których należy Trójmiasto. Istnienie stabilnej struktury współzarządzającej jest zawsze warunkiem sprawiającym, że skuteczność i szybkość działań wzrasta nieporównywalnie z luźnymi formami współpracy w postaci związków i stowarzyszeń – mówi prof. dr hab. Iwona Sagan. - Dodatkowo istnienie ustabilizowanej w rozumieniu prawnym struktury metropolitalnej otwiera możliwości ubiegania się o środki finansowe nie tylko centralne, ale też te, które są dedykowane w polityce spójności Unii Europejskiej specjalnie terytorialnym strukturom metropolitalnym. Prawnie ustanowiona struktura zarządzająca tym obszarem staje się warunkiem koniecznym dla przyszłego funkcjonowania obszarów miejskich o skali metropolitalnej, a tym samym zagwarantowania dynamiki rozwoju adekwatnej do posiadanego potencjału.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG