Trojmiasto.pl o "Oceanografie" Uniwersytetu Gdańskiego

Oceanograf

Oceanograf to nowoczesny statek naukowo-badawczy Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Jego przeznaczeniem jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska i przyrody Morza Bałtyckiego – badania biologiczne, chemiczne, fizyczne i geologiczne oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku oceanografia i innych.

O Oceanografie, jednostce badawczej Uniwersytetu Gdańskiego, jego podstawowych zadaniach i możliwościach wykorzystania w biznesie przeczytamy w artykule pt. "Oceanograf" służy nauce i biznesowi, który opublikowany został w portalu Trojmiasto.pl. Ostatni rejs badawczy w rejonie północnej Ławicy Słupskiej i prowadzone tam badania ichtioplanktonu oraz ichtiofauny to tylko jeden z poruszanych w artykule wątków.

Biuro Rzecznika Prasowego