Satelitarne dane w programie Copernicus

Konferencja online pt. Wykorzystanie danych satelitarnych i danych programu Copernicus w administracji i sektorze prywatnym organizowana jest przez Instytut Geodezji i Kartografii we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim zaplanowana jest na 31 marca i 1 kwietnia 2021 roku.  

Podstawowym celem Programu Obserwacji Ziemi Komisji Europejskiej Copernicus jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych o stanie środowiska, pozyskiwanych z wielu źródeł, obrazujących zmiany zachodzące na naszej planecie. To umożliwia diagnozowanie problemów i planowanie działań w kwestiach takich jak katastrofy naturalne, zmiany klimatu, monitoring poziomu zanieczyszczenia powietrza, wody etc. Coraz większa ilość danych oraz doskonalsze analizy zwiększają możliwości projektowania w sektorach bezpieczeństwa i administracji oraz w biznesie.  

Wśród tematów konferencji znajdą się kwestie związane z wykorzystaniem satelitów, jednego z podstawowych źródeł informacji Copernicusa, a także tematy związane z ich zastosowaniem w badaniach środowiska morskiego, prognozowania plonów oraz suszy, monitoringu poziomu zanieczyszczenia powietrza czy wykorzystania danych geoprzestrzennych na terenach leśnych czy miejskich.  

W ramach systemu Copernicus szczególne znaczenie ma seria satelitów SENTINEL obserwujących Ziemię z przestrzeni kosmicznej. - Ze względu na rozmiary oraz wpływ mórz i oceanów na stan środowiska Ziemi informacja pozyskiwana z poziomu satelitarnego jest szczególnie istotna – wyjaśnia prof. dr hab. Adam Krężel z Wydziału Oceanografii i Geografii UG. - Copernicus produkuje zarówno surowe dane satelitarne jak i rezultaty ich przetwarzania i analizy umożliwiając darmowe i łatwe ich pozyskiwanie - dodaje. Jednym z podstawowych celów projektu europejskiego FP CUP realizowanego m.in. przez Uniwersytet Gdański jest rozpropagowanie i upowszechnienie systemu Copernicus. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną informacje ze szczególnym uwzględnieniem danych satelitarnych. UG jest odpowiedzialny za kwestie związane ze środowiskiem morskim. Stąd w programie konferencji znajdą się referaty poświęcone programowi Copernicus - jako źródle informacji o środowisku morskim oraz na temat SatBałtyk, jako  przykład praktycznego wykorzystania danych satelitarnych do monitorowania środowiska morskiego.

Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG