Projekt SCORE otrzymał finansowanie z Programu Horyzont 2020

Logo programu Horyzont

Projekt pt.: „Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities" (SCORE), którego kierownikiem jest dr Jacek Barańczuk z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020.

Głównym celem projektu będzie utworzenie na Uniwersytecie Gdańskim centrum Coastal Cities Living Lab (CCLL), które pozwoli na zebranie obywateli, naukowców, decydentów i innych zainteresowanych stron wokół konkretnych wyzwań związanych z zagrożeniami miast przybrzeżnych.

- Do znaczących wyzwań CCLL będzie należało monitorowanie w czasie rzeczywistym i prognozowanie bieżącego stanu odporności i łagodzenie w porównaniu z szacunkowym wpływem wody, wiatru i innych oddziaływań na środowisko na obszarach przybrzeżnych miasta Gdańska. Zlokalizowane w 10 europejskich miastach CCLL będą działać jako centra współprojektowania i wspólnego rozwoju – mówi dr Jacek Barańczuk z Zakładu Limnologii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wykorzystanie aktualnych modeli i prognoz dotyczących zmian klimatu, przyjęcie procesów partycypacyjnych, zastosowanie nowatorskich platform w miastach gromadzących niejednorodne dane na temat lokalnych procesów miejskich i środowiskowych oraz ich powiązanie między miastami przybrzeżnymi umożliwi stworzenie nowej platformy. Platforma ta będzie pozwalała na zademonstrowanie nowego podejścia i prototypowego rozwiązania w celu poprawy i postępu w zakresie odporności na zmiany klimatu i jej skutecznego zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym.

Projekt SCORE realizowany jest w konsorcjum składającym się z 28 partnerów, któremu przewodniczy Institute of Technology Sligo z Irlandii. Za zadania Uniwersytetu Gdańskiego   w projekcie odpowiadać będzie grupa naukowa pod kierownictwem dra Jacka Barańczuka               z Zakładu Limnologii na Wydziale Oceanografii i Geografii.

Kwota dofinansowania dla konsorcjum wyniosła blisko 10 mln euro, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego przewidziano ponad 266 tys. euro.

Dodano przez: Biuro Rzecznika Prasowego