Prof. Joanna Fac-Beneda wśród członków Państwowej Rady Gospodarki Wodnej

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG, została członkinią Państwowej Rady Gospodarki Wodnej 5.kadencji na lata 2020 – 2023.

W czerwcu 2020 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej 5. Kadencji na lata 2020 – 2023. Nominację wręczono 30 nowym członkom rady, wśród których znalazła się również prof. Joanna Fac-Beneda z Wydziału Oceanografii i Geografii UG.

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Do zakresu jej działania należy m.in. opracowywanie dla ministra propozycji i wniosków w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią i skutkami suszy.

Pełen skład PRGW i więcej informacji na jej temat na stronie MGMiŻŚ.

Biuro Rzecznika Prasowego