Wizyta Komisji Senackiej ds. Klimatu w Stacji Morskiej im. Krzysztofa Skóry

Dziekan WOiG Waldemar Surosz i Wicemarszałek Senatu Bogusław Borusewicz

Wicemarszałkowie Senatu: Gabriela Morawska-Stanecka i Bogdan Borusewicz oraz Dziekan WOiG prof. Waldemar Surosz. fot. Marta Marchlewska-Wilczak/ Kancelaria Senatu

„Tykająca bomba" na dnie Bałtyku, obserwacja dna morskiego, rejs statkiem UG r/v "Oceanograf" oraz wizyta w stacji badawczej w Helu - podczas pobytu w Trójmieście Komisja Senacka ds. Klimatu skupiła się na problemach ochrony Morza Bałtyckiego. Senatorowie spotkali się także z przedstawicielami naszej uczelni: Rektorem prof. dr hab. Piotrem Stepnowskim i Dziekanem Wydziału Oceanografii i Geografii dr. hab. Waldemarem Suroszem, prof. UG. 

W ramach obchodów 100. rocznicy posiedzenia Senatu II RP zebrania senackich komisji odbywają się na terenie całej Polski. Zespół zajmujący się klimatem zawitał w Trójmieście. 28 lipca br. jego członkowie obradowali w Muzeum Miasta Gdyni. Tematem przewodnim posiedzenia było „Zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego, w tym materiałami niebezpiecznymi”, a udział wzięli Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka, Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu Senator Stanisław Gawłowski, Senatorowie, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wiceprezydent Gdyni ds. Innowacji Michał Guć, oraz przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych i naukowych.

W trakcie obrad zapoznano się z raportem Najwyższej Izby Kontroli na temat zagrożeń wynikających z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego. Okręty, broń chemiczna i amunicja zatopione podczas II wojny światowej nadal tam spoczywają. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk nazwał je „tykającą bombą”. - Polacy z małymi dziećmi jeżdżą nad Bałtyk po zdrowie. Czy na pewno? - zareagowała na informacje Senator Alicja Chybicka.

Następnego dnia senatorowie mogli obejrzeć to zagrożenie na własne oczy. W trakcie rejsu statkiem UG r/v Oceanograf dzięki aparaturze dostępnej na pokładzie członkowie komisji zobaczyli niemiecki wrak „Franken”, który stanowi niebezpieczeństwo dla obecnej tam fauny i flory z powodu narastającej korozji oraz sieci nylonowych i dryfujących. 

Rektor UG

prof. Piotr Stepnowski. fot. Marta Marchlewska-Wilczak/ Kancelaria Senatu

Celem rejsu była Stacja Badawcza w Helu. Tam wraz z naukowcami i władzami UG senatorowie rozmawiali o zmianach klimatycznych i wynikających z nich zagrożeniach dla Bałtyku. - Cieszę się bardzo, że rozpoczęli państwo wyjazdowe posiedzenie komisji od spotkania eksperckiego i wysłuchania najnowszych informacji na temat tych zagrożeń, które szczególnie nas martwią. Wymagają one systemowej opieki zarówno pod kątem identyfikacji, diagnozy, jak i minimalizowania ryzyk – mówił Rektor UG prof. Piotr Stepnowski.

Przedstawiciele UG zaprezentowali ofertę edukacji morskiej z uwzględnieniem kierunku studiów podyplomowych morska energetyka wiatrowa. Prof. Waldemar Surosz przybliżył plany rozwoju placówki: stworzenie stacji dla morświnów i budowę bazy noclegowej. 

Wynikiem posiedzenia Senackiej Komisji ds. Klimatu jest oficjalne stanowisko zespołu dotyczące czystości Morza Bałtyckiego, które można znaleźć tutaj.

fot. Marta Marchlewska-Wilczak/ Kancelaria Senatu
oprac. Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG