Studentki WOiG na stażu w Uniwersytecie Islandzkim

Cztery studentki Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego: Kaja Czajkowska, Małgorzata Jarzynowska, Małgorzata Szałęga oraz Emilia Zygarłowska będą realizować dwumiesięczne staże na Uniwersytecie Islandzkim (the University of Iceland) w Hύsavík Research Centre. Jest to możliwe dzięki projektowi pt. „Mobilność w szkolnictwie wyższym”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.

W ramach wyjazdowego stażu studenci Uniwersytetu Gdańskiego będą prowadzić badania terenowe na pływających jednostkach badawczych uniwersyteckiego centrum, polegające na prowadzeniu obserwacji i rejestrowaniu zachowań waleni, a także tworzeniu dokumentacji fotograficznej w celu identyfikacji poszczególnych osobników obserwowanych gatunków. Ponadto będą prowadzone badania terenowe na lądzie rejestrujące częstość oddechów waleni. Staż zakończy się przygotowaniem przez studentów portfolio.

Islandia

- Projekt „Mobilność w szkolnictwie wyższym” wpisuje się w strategię współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego, zwłaszcza w koncepcję badań naukowych związanych z morzem i gospodarką morską – mówi prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. - Uczelnia współpracuje w tym zakresie z wieloma ośrodkami badawczo-naukowymi ze wszystkich niemal krajów świata. Przypomnijmy, że jako jedna z jedenastu polskich uczelni tworzy sieć uniwersytetów europejskich i konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas - SEA-EU).

Projekt pt. „Mobilność w szkolnictwie wyższym” korzysta z dofinansowania o wartości 26 245,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie mobilności studentów i pracowników uczelni pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami

logo
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG