NAWA SPINAKER – blisko 800 tys. zł dla Uniwersytetu Gdańskiego

Pixabay

Uniwersytet Gdański znalazł się na drugim miejscu wśród laureatów programu NAWA SPINAKER - Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Uczelnia otrzyma 799 911,80 zł na realizację projektu pt. „Międzynarodowa Szkoła Letnia - Zanieczyszczenia w Strefie Brzegowej” (POLCA). Kierownikiem projektu jest dr Ilona Kamińska z Wydziału Oceanografii i Geografii.

Projekt „Międzynarodowa Szkoła Letnia - Zanieczyszczenia w Strefie Brzegowej” odpowiada na potrzebę poszerzenia oferty kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego dla studentów zagranicznych o międzynarodowy program kształcenia w naukach o Ziemi i środowisku. Realizacja celu projektu będzie możliwa poprzez utworzenie i przeprowadzenie na Wydziale Oceanografii i Geografii dwóch edycji Szkoły Letniej - Zanieczyszczenia w Strefie Brzegowej - POLCA (Pollution in Coastal Areas - POLCA) w 2022 i 2023 roku. Grupę docelową stanowić będzie 60 studentów zagranicznych studiów I i II stopnia, a rekrutacja obejmie studentów uczelni konsorcjum European University of the Seas (SEA-EU) oraz innych uczelni, z którymi współpracuje UG.

Szkoła letnia będzie się składała z czterech powiązanych ze sobą tematycznie i metodycznie Modułów:

  1. ‘Wprowadzenie, teoria i integracja’ – duża dawka intensywnej nauki, integracji i przygotowania do zajęć praktycznych;
  2. ‘Zajęcia praktyczne’ w trzech środowiskach w terenie i laboratoriach: na Zatoce Gdańskiej (rejsy jedną z najnowocześniejszych jednostek badawczych na Bałtyku - statek Oceanograf), na rzekach przymorskich oraz w strefie brzegowej;
  3. ‘Kultura i dziedzictwo regionu’ w formie wycieczki terenowej do Słowińskiego Parku Narodowego z warsztatami w terenie oraz zwiedzaniem Parku z przewodnikiem;
  4. ‘Problem-based learning’ - praca w grupach, opracowywanie wyników i wniosków, przygotowywanie prezentacji na minikonferencję.

Zaplanowany, intensywny i międzynarodowy program kształcenia charakteryzuje się nowatorskim podejściem i zastosowaniem innowacyjnych technologii, m.in. immersyjnej XR (cross reality) oraz połączenia technologii rzeczywistości wirtualnej (VR virtual reality) z rozszerzoną (AR augmented reality) i mieszaną (MR mixed reality). Kadra dydaktyczna Wydziału zaangażowana w tworzenie oraz realizację Szkoły letniej zostanie przygotowana w zakresie efektywnej interakcji ze studentami w środowisku wirtualnym oraz komunikacji międzykulturowej, inkluzywności i różnorodności w nauczaniu.

Jeśli pozwoli na to sytuacja pandemiczna, Szkoła letnia odbędzie się w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu. Natomiast jej program będzie mógł być zrealizowany zarówno w formie blended-learning, jak i w pełni zdalnej.

Dzięki innowacyjnemu charakterowi szkoły, zwiększy się obecność, rozpoznawalność i atrakcyjność UG na edukacyjnym rynku mobilności fizycznej i wirtualnej w Europie i na świecie. Szkoły letnie stanowią uznane na świecie formy promocji uczelni wśród potencjalnych studentów zagranicznych i są chętnie wpisywane w strategie umiędzynarodowienia oraz promocji marki uczelni. Intensywne, krótkoterminowe programy kształcenia dają potencjalnym studentom możliwości poznania uczelni – jej stylu uczenia, zasobów i oferty, oraz poznania poszczególnych krajów jako możliwych miejsc do dalszego rozwoju.  Liczymy, że realizacja projektu wpłynie na wzrost zainteresowania ofertą kształcenia UG wśród zagranicznych studentów i że absolwenci Szkoły letniej zachęceni nowatorską formą kształcenia rozważą UG jako miejsce studiowania na kolejnym stopniu – II czy III.

logotypy
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG