życie akademickie
Informujemy, iż Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugalia) zapraszają do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Republiką Portugalską.  Granty wspierają mobilność naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-portugalskich. Uzyskane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera…
życie akademickie
, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza uczniów szkół średnich i studentów na wirtualne targi edukacyjne poświęcone studiom w Polsce. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 20 maja, w godz. od 10:00 do 18:00 polskiego czasu. Targi NAWA będą idealną okazją do bezpośredniego kontaktu z niemal 40 wiodącymi polskimi uczelniami. Możliwe będą…
życie akademickie
, Konkurs DAINA 2, organizowany przez NCN we współpracy z Litewską Radą Naukową, skierowany był do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpiły z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Do dofinansowania zakwalifikował się projekt pt. "Regulacja szlaku p53 przez białko z rodziny AAA+ (Reptin)" pod kierownictwem prof…
życie akademickie
, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium. Granty wspierają mobilność naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera. …
nauka
, Uniwersytet Gdański znalazł się na drugim miejscu wśród laureatów programu NAWA SPINAKER - Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Uczelnia otrzyma 799 911,80 zł na realizację projektu pt. „Międzynarodowa Szkoła Letnia - Zanieczyszczenia w Strefie Brzegowej” (POLCA). Kierownikiem projektu jest dr Ilona Kamińska z Wydziału Oceanografii i…
życie akademickie
, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Niemcy), a także Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (Austria) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Niemcami oraz Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.…
życie akademickie
, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza uczniów szkół średnich i studentów na wirtualne targi edukacyjne poświęcone możliwościom studiowania i podejmowania studiów doktoranckich w północnym regionie Polski. Zachęcamy do odwiedzania stoiska Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 8 kwietnia, godz. 10:00 - 18:00 (GMT+…
życie akademickie
, Bekker NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera) oraz Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama) to programy, w ramach których NAWA przyznaje stypendia indywidualnym naukowcom na wsparcie realizowanych przez nich międzynarodowych projektów naukowych. Nabór wniosków już trwa. Bekker NAWA skierowany jest do doktorantów i naukowców zatrudnionych na polskich…
życie akademickie
, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) organizuje wirtualne targi edukacyjne dla kandydatów zainteresowanych studiami w Polsce. Kolejne, marcowe spotkania online, odbędą się w czterech terminach: 4, 11,18 i 25 marca 2021 r. Uniwersytet Gdański jest jedną z polskich uczelni biorących udział w wydarzeniu. Zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska…
życie akademickie
, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór do programu wymiany osobowej studentów i naukowców. Program umożliwia zarówno krótsze, jak i dłuższe wyjazdy w ramach umów bilateralnych/współpracy dwustronnej. W ramach Programu wymiany osobowej studentów i naukowców realizowana jest wymiana akademicka w ramach umów bilateralnych i współpracy…
nauka
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła drugi nabór wniosków o stypendia w Programie im. Wilhelminy Iwanowskiej. Jedną z laureatek konkursu jest mgr Kamila Butowska – doktorantka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. W konkursie wyłoniono 66 najlepszych doktorantów, którzy otrzymali stypendia na pokrycie kosztów pobytu za granicą. Mgr Kamila Butowska, doktorantka z…