Poszerzenie oferty kształcenia na UG w języku angielskim w ramach programu SPINAKER

CHABEREK

Projekt „TOWNSHIP - w kierunku miast zrównoważonych estetycznych i wspólnych: intensywne międzynarodowe programy kształcenia” (TOWNSHIP)”, którego kierownikiem jest dr Grażyna Chaberek z Wydziału Nauk Społecznych UG, zyskał finansowanie z Programu SPINAKER. – Nasza oferta da wiedzę i narzędzia, które umożliwią rozwiązywanie aktualnych problemów zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim kształtowania zrównoważonych miast i społeczności.

TOWNSHIP jest projektem, który został wybrany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej do finansowania w ramach Programu SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia.

- Celem projektu jest stworzenie oferty kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim w języku angielskim dającej wiedzę i narzędzia w kierunku rozwiązywania aktualnych problemów zrównoważonego rozwoju, w tym przede wszystkim kształtowania zrównoważonych miast i społeczności – mówi dr Grażyna Chaberek z Wydziału Nauk Społecznych UG, kierownik projektu. - Działania projektowe rozwiną kształcenie w zakresie wiedzy i postaw w kierunku przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jak również włączeniu zrównoważonych celów ekonomicznych społecznych i środowiskowych w procesie wzmożonej urbanizacji.

Efektem projektu będą trzy Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia (IMPK): Massive Open On-line Course: tools towards sustainable urbanity, szkoła zimowa: Sustainable urban studies – towards inclusive urbanity and socjety oraz szkoła letnia: Sustainable urban studies – towards better urban management.

- Programy kształcenia przygotowane będą w oparciu o założenia najnowszej strategii „Nowy Europejski Bauhaus: piękno, równoważność, wspólnota” – tłumaczy dr Grażyna Chaberek. -Umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności zastosowania praktycznych narzędzi wykorzystujących Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS) służących rozwiązywaniu współczesnych problemów obszarów zurbanizowanych.  

Projekt powstał dzięki wsparciu Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. Będzie realizowany w zespole Wydziału Nauk Społecznych, w tym przede wszystkim Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, w tym lokalnymi instytucjami publicznymi i NGO.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG