Konkurs DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze rozstrzygnięty

logo

Konkurs DAINA 2, organizowany przez NCN we współpracy z Litewską Radą Naukową, skierowany był do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpiły z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Do dofinansowania zakwalifikował się projekt pt. "Regulacja szlaku p53 przez białko z rodziny AAA+ (Reptin)" pod kierownictwem prof. Theodore'a Roberta Huppa z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Daumantasa Matulisa z Uniwersytetu Wileńskiego.

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie DAINA 2 do organizatora wpłynęły 133 wnioski na łączną kwotę ponad 113 mln zł.

Do konkursu można było zgłosić wniosek obejmujący badania prowadzone w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu. Najwięcej wniosków złożono w panelach nauk ścisłych i technicznych – 56, w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce wpłynęło 41 wniosków, zaś w naukach o życiu – 36. Do finansowania zakwalifikowano 11 projektów badawczych na łączną kwotę 11 691 311 zł.

Laureaci reprezentujący nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce zbadają m. in. mobilność, migracje i epidemię COVID-19 pod kątem zarządzania sytuacją nadzwyczajną na Litwie i w Polsce. Przedstawiciele nauk o życiu przyjrzą się m.in. manipulacji oporności lekowej w komórkach nowotworowych poprzez nanosekundowe, asymetryczne sekwencje impulsów. Wśród projektów z dziedziny nauk ścisłych i technicznych wyszczególnionych na liście rankingowej znalazły się m.in. badania znaczenia transportu dalekiego zasięgu emisji spalania biomasy dla lokalnego smogu w środowiskach miejskich. 

W panelu NZ do dofinansowania zakwalifikował się projekt "Regulacja szlaku p53 przez białko z rodziny AAA+ (Reptin)" pod kierownictwem prof. Theodore'a Roberta Huppa z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG oraz prof. Daumantasa Matulisa z Uniwersytetu Wileńskiego.

Nasz interdyscyplinarny zespół badaczy z Wilna i Gdańska wpisuje się w nowy trend badan naukowych o translacyjnym odkrywaniu leków, w którym łączy się badaczy o różnych specjalnościach. Celem badań jest opracowanie nowych strategii testowania terapii przeciwnowotworowych. Proponujemy wykorzystanie syntetycznych aminokwasów, niewystępujących w przyrodzie, do opracowania białek syntetycznych wykorzystywanych w odkrywaniu nowych związków o potencjale terapeutycznym. Projekt jest szansą dla nowego pokolenia naukowców z Litwy i Polski na zastosowanie nowatorskich metod biologii syntetycznej w badaniach medycznych - mówi prof. Theodor Robert Hupp z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji o konkursie: NCN

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG