Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Portugalią – otwarty nabór wniosków w programie NAWA

Informujemy, iż Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugalia) zapraszają do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Republiką Portugalską. 

Granty wspierają mobilność naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-portugalskich. Uzyskane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. We wniosku należy wskazać obszar tematyczny, którego dotyczy wniosek, w oparciu o klasyfikację OECD.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez polskich partnerów do NAWA oraz przez partnerów z Portugalii do Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

Nabór trwa do 16 lipca 2021 roku do godziny 15:00

Szczegóły naboru oraz dokumenty do pobrania

Chętnych do złożenia wniosków do powyższych programów zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy Międzynarodowej, Sekcją Obsługi Profesorów Zagranicznych, email: vpo@ug.edu.pl telefon: 58 523 31 86

Źródło: NAWA