NAWA otwiera nabory wniosków do programów stypendialnych Bekker i Ulam

Zdjęcie poglądowe

Bekker NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera) oraz Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama) to programy, w ramach których NAWA przyznaje stypendia indywidualnym naukowcom na wsparcie realizowanych przez nich międzynarodowych projektów naukowych. Nabór wniosków już trwa.

Bekker NAWA skierowany jest do doktorantów i naukowców zatrudnionych na polskich uczelniach oraz w polskich instytutach naukowych i badawczych. Natomiast Ulam NAWA adresowany jest do naukowców ze stopniem naukowym co najmniej doktora pracujących za granicą (także Polaków).

Jak podkreśla dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA, ogłaszane programy wspierają międzynarodową mobilność polskich naukowców i wzmacniają umiędzynarodowienie naszego szkolnictwa wyższego i nauki. Program Bekker NAWA stwarza bowiem doktorantom i naukowcom, kształcącym się lub pracującym w polskich jednostkach naukowych, możliwość wyjazdów na stypendia naukowe do najlepszych ośrodków akademickich i badawczych na całym świecie. Z kolei Program Ulam NAWA daje polskim uczelniom i instytutom naukowym i badawczym możliwość zaproszenia do współpracy wybitnego naukowca z zagranicy.

Bekker NAWA

Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 25 maja 2021 r. w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość składania wniosków w programie przez doktorantów. Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r. Budżet programu to 28 mln zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie programu imienia Bekkera.

Ulam NAWA

Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 15 czerwca 2021 r. w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość uczestnictwa w programie polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Przyjazdy zagranicznych naukowców mogą rozpocząć się najwcześniej od 1 stycznia 2022 r., ale nie później niż 1 października 2022 r. Budżet programu to 9 mln zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie programu imienia ULAMA.

Chętni do złożenia wniosków proszeni są o kontakt z Biurem Współpracy Międzynarodowej, Sekcją Obsługi Profesorów Zagranicznych. Dane kontaktowe: email: kamila.chomicz-sokolowska@ug.edu.pl lub patrycja.oprawko@ug.edu.pl, telefon 5233186.

Źródło: NAWA

Dodano przez: EMW/Zespół Prasowy UG