„LOSt in Gdańsk”. O kulturze polskiej po angielsku w ramach programu SPINAKER

grafika

Projekt „Lokalny, otwarty, solidarny - narracje o wielokulturowym Gdańsku” („LOSt in Gdańsk”), realizowany przez Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców we współpracy z Wydziałem Filologicznym UG i Centrum Zrównoważonego Rozwoju, uzyskał środki finansowe z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu SPINAKER. - Mamy nadzieję, że narracje o wielokulturowym Gdańsku, promujące lokalność, otwartość i solidarność, przyczynią się do rozpowszechniania kultury polskiej i zwiększenia rozpoznawalności Uniwersytetu Gdańskiego w świecie – mówi dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG z Wydziału Filologicznego zaangażowana w projekt.

„LOSt in Gdańsk”  zakłada zrealizowanie dwóch Intensywnych Międzynarodowych Programów Kształcenia, które będą koncentrowały się na kulturze polskiej z perspektywy lokalnej (gdańskiej). Kursy będą dotyczyły: filmu polskiego, literatury i sztuki polskiej, kultury kaszubskiej i kuchni regionalnej. Zespół zaplanował działania projektowe w oparciu o wyniki pilotażu przeprowadzonego na dwóch uniwersytetach japońskich. Efekty badań ankietowych umożliwić mają zaplanowanie treści zajęć z uwzględnieniem specyfiki kulturowej studentów azjatyckich, do których przede wszystkim skierowane są działania projektowe.

- Każdy z modułów będzie realizowany w sali zajęciowej oraz w przestrzeni miejskiej i instytucjach kultury. Planowane są liczne wycieczki dydaktyczne oraz warsztaty ze specjalistami – mówi dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG  z Wydziału Filologicznego UG. - W ramach cyklu zajęć filmowych zaprezentowane zostaną polskie filmy z Gdańskiem w tle – filmy zrealizowane w Gdańsku, mówiące o Gdańsku lub będące dziełem gdańskich twórców. Filmy te są osadzone w Trójmieście, dotyczą historii i kultury Gdańska, lecz jednocześnie poruszają tematy uniwersalne, takie jak wielokulturowość, emigracja, kondycja współczesnego człowieka. Podobnie moduł literacko-artystyczny będzie koncentrował się na lokalnych tekstach kultury, ale funkcjonujących translokalnie.

Wszystkie działania podejmowane podczas realizacji programu będą miały na celu podniesienie kompetencji międzykulturowej uczestników  projektu oraz wzmocnienie zainteresowania kulturą polską. 

Projekt będzie realizował zespół: dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG, dr Irena Chawrilska, Dyrektorka Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców w UG, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Dyrektorka Centrum Zrównoważonego Rozwoju, dr Michał Pruszak z Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, dr Martyna Wielewska-Baka z Wydziału Filologicznego UG oraz mgr Sonia Czaplewska, doktorantka na Wydziale Filologicznym.  

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG