ludzie UG
Dr Irena Chawrilska. 53 specjalistów z 22 krajów opublikowało Raport Voices of Culture. Wśród nich dr Irena Chawrilska koordynatorka programu Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. Praca podejmuje temat relacji zachodzących między dobrostanem młodzieży a uczestnictwem w kulturze (Brainstorming Report…
współpraca
Projekt „Lokalny, otwarty, solidarny - narracje o wielokulturowym Gdańsku” („LOSt in Gdańsk”), realizowany przez Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców we współpracy z Wydziałem Filologicznym UG i Centrum Zrównoważonego Rozwoju, uzyskał środki finansowe z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu…
współpraca
Uniwersytet Gdański wciąż angażuje się w akcję pomocy dla Ukrainy, także poprzez intensywną pracę w zakresie inicjatyw nauki języka polskiego. Webinary i kursy organizowane są nie tylko przez Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej ale także przez pracowników Wydziału Filologicznego UG we współpracy z lektorami Centrum Języków Obcych…
życie akademickie
Wydział  Filologiczny  Uniwersytetu  Gdańskiego  w porozumieniu z Akademickim  Centrum  Języka  Polskiego  i Kultury  Polskiej  dla Cudzoziemców  i  przy  wsparciu  Gdańskiego  Oddziału  Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego proponuje warsztaty dla wolontariuszy chcących pomóc uchodźcom w nauce języka polskiego. Zapraszamy wszystkich chętnych studentów i doktorantów na intensywny kurs online prezentujący różne aspekty…
życie akademickie
Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (ACJPiKP) zaprasza na Letnią szkołę języka polskiego i kultury polskiej. Podczas kursu można będzie rozwinąć m.in. umiejętności komunikacyjne, nauczyć się gramatyki, rozumienia tekstu pisanego czy tworzenia wypowiedzi pisemnych. Już 5 lipca rozpocznie się intensywny,…
życie akademickie
Dr Irena Chawrilska z Wydziału Filologicznego UG została dyrektorem Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców w UG. To nowa,  ogólnouniwersytecka i pozawydziałowa jednostka, koordynująca wszystkie działania związane  z nauczaniem jęz. polskiego jako obcego. Dotychczas kursy i szkolenia w zakresie nauczania języka…
nauka
Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców powstaje jako nowa,  ogólnouniwersytecka i pozawydziałowa jednostka, koordynująca wszystkie działania związane z nauczaniem jęz. polskiego jako obcego. - Zajęcia z zakresu języka polskiego i kultury polskiej mają nie tylko ułatwiać komunikację z polskimi współpracownikami, ale też…