Letnia szkoła języka polskiego i kultury polskiej na UG

Plakat wydarzenia

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (ACJPiKP) zaprasza na Letnią szkołę języka polskiego i kultury polskiej. Podczas kursu można będzie rozwinąć m.in. umiejętności komunikacyjne, nauczyć się gramatyki, rozumienia tekstu pisanego czy tworzenia wypowiedzi pisemnych.

Już 5 lipca rozpocznie się intensywny, czterotygodniowy kurs języka polskiego w trybie online (kurs trwać będzie do 30 lipca). Zajęcia odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 17:00 (3x45 minut).

- Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poznawaniem języka polskiego i kultury polskiej. Podczas kursu rozwijamy umiejętności komunikacyjne, uczymy gramatyki, słownictwa, rozumienia tekstu pisanego oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych. Na studentów czekają też zajęcia kulturowe. Nasi lektorzy to doświadczeni nauczyciele, na co dzień uczący języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim – mówi Piotr Grzonka z Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców.

Słuchacze kursu otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkole letniej.

Cena kursu wynosi 1200 zł. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl.

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców powstało w Uniwersytecie Gdańskim w kwietniu 2021 r. jako nowa,  ogólnouniwersytecka i pozawydziałowa jednostka, koordynująca wszystkie działania związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego.

ACJPiKP odpowiada za nauczanie cudzoziemców języka polskiego jako obcego, przeprowadzanie egzaminów certyfikatowych, prowadzenie kursów, warsztatów oraz szkoleń metodycznych oraz za koordynowanie działań związanych z realizacją programów studiów w zakresie języka polskiego jako obcego, np. studia dla studentów z Harbinu, organizowanie seminariów dla nauczycieli i lektorów uczących jęz. polskiego za granicą, seminariów i konferencji poświęconych językowi i kulturze polskiej, nauczaniu jęz. polskiego jako drugiego oraz tłumaczeniom, jak i upowszechnianie znajomości języka polskiego oraz kultury polskiej.

- Notujemy stale rosnące zainteresowanie naszą ofertą. Centrum powstało m.in. po to, żeby na nie odpowiedzieć. W roku akademickim 2019/20 Wydział Filologiczny prowadził kursy dla 27 osób, rok później, mimo pandemii, dla 49. W roku 2021/22 zamierzamy zdecydowanie pobić ten wynik – dodaje Piotr Grzonka.

W  najbliższych dniach uruchomiona zostanie strona internetowa ACJPiKP.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG