życie akademickie
Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (ACJPiKP) zaprasza na Letnią szkołę języka polskiego i kultury polskiej. Podczas kursu można będzie rozwinąć m.in. umiejętności komunikacyjne, nauczyć się gramatyki, rozumienia tekstu pisanego czy tworzenia wypowiedzi pisemnych. Już 5 lipca rozpocznie się intensywny,…
nauka
Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców powstaje jako nowa,  ogólnouniwersytecka i pozawydziałowa jednostka, koordynująca wszystkie działania związane z nauczaniem jęz. polskiego jako obcego. - Zajęcia z zakresu języka polskiego i kultury polskiej mają nie tylko ułatwiać komunikację z polskimi współpracownikami, ale też…