Wydział Filologiczny UG niesie pomoc językową cudzoziemcom

Pixabay

Uniwersytet Gdański wciąż angażuje się w akcję pomocy dla Ukrainy, także poprzez intensywną pracę w zakresie inicjatyw nauki języka polskiego. Webinary i kursy organizowane są nie tylko przez Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej ale także przez pracowników Wydziału Filologicznego UG we współpracy z lektorami Centrum Języków Obcych.

- Już pierwszego dnia wojny prof. Aneta Lewińska zaproponowała intensywne szkolenia dotyczące nauczania języka polskiego obcokrajowców i metod odnajdywania się w wielokulturowości. Dalej kontynuujemy nasze działania – mówi Prodziekan ds. Kształcenia i współpracy z otoczeniem dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG. - Ze szkoleń korzystają przede wszystkim lektorzy i nauczyciele, którzy mają w swoich szkołach dzieci z Ukrainy, ale także wolontariusze, którzy po zdobyciu kwalifikacji niosą pomoc dalej i udzielają się charytatywnie w różnych instytucjach publicznych.

Jak mówi prof. Joanna Jereczek-Lipińska z korespondencji email, którą otrzymują pracownicy Wydziału Filologicznego i z rozmów odbytych podczas szkoleń wynika, że UG stał się dla tych ludzi instytucją, do której mogli i nadal mogą zwrócić się z prośbą o pomoc merytoryczną, czy strategiczną.

- Dyrektorzy pytali np. o to, czy tworzyć osobne grupy dzieci ukraińskich, czy zapraszać te dzieci do już utworzonych klas – dodaje Prodziekan ds. Kształcenia i współpracy z otoczeniem.

Lista instytucji, którym wykładowcy Wydziału Filologicznego pomogli jest długa, to m.in.: Wojewódzki Urząd Pracy, Szpital na Polankach, Urząd Marszałkowski Woj. Pom., liczne szkoły, w tym: Liceum nr I w Sopocie, Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych, Firma Retencja, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Szpitale Pomorskie, Szkoła w Milanówku, WSB we Wrocławiu, Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim, Mediateka w Straszynie  oraz Pracodawcy Pomorza.

Webinary szkoleniowe dla nauczycieli i wolontariuszy z Pomorza chcących uczyć języka polskiego jako obcego cieszyły się i wciąż cieszą ogromnym powodzeniem. Są otwarte dla wszystkich zainteresowanych i odbywają się przez MS Teams w każdy poniedziałek, w godz. od 19.00 do 20.30 (będą trwały do końca maja). Odbywają się pod nazwą poniedziałki z glottodydaktyką.

Wydział Filologiczny poprowadzi wkrótce także kursy języka polskiego jako obcego.

Przypomnijmy, że kursy językowe prowadzi również Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej.

- Są realizowane przez studentów - wolontariuszy na zasadzie porozumienia o wolontariacie. Osoby te zostały przygotowane merytorycznie do nauki języka polskiego jako obcego, a dodatkowo przeszkolone przez dr Agatę Rudnik (Dyrektor Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego) i dra Adama Jagiełło-Rusiłowskiego (Instytut Pedagogiki) z zakresu pracy z uchodźcami doświadczającymi traumy wojennej i zespołu stresu pourazowego) – mówi Dyrektor Centrum dr Irena Chawrilska.

Pracowników Wydziału Filologicznego wspierają też, współpracujący już wcześniej z wydziałem, lektorzy Centrum Języków Obcych UG.

- Od kilku lat grupa naszych lektorów posiadających uprawnienia do nauczania j. polskiego jako obcego współpracuje z prof. Anetą Lewińską, a od ponad roku z ACJPiKP - dodaje Dyrektor CJO Alina Swebocka.

EMW/Zespół Prasowy UG