współpraca
Uniwersytet Gdański wciąż angażuje się w akcję pomocy dla Ukrainy, także poprzez intensywną pracę w zakresie inicjatyw nauki języka polskiego. Webinary i kursy organizowane są nie tylko przez Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej ale także przez pracowników Wydziału Filologicznego UG we współpracy z lektorami Centrum Języków Obcych…
życie akademickie
Wydział  Filologiczny  Uniwersytetu  Gdańskiego  w porozumieniu z Akademickim  Centrum  Języka  Polskiego  i Kultury  Polskiej  dla Cudzoziemców  i  przy  wsparciu  Gdańskiego  Oddziału  Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego proponuje warsztaty dla wolontariuszy chcących pomóc uchodźcom w nauce języka polskiego. Zapraszamy wszystkich chętnych studentów i doktorantów na intensywny kurs online prezentujący różne aspekty…