Doktoranci z UG ze stypendium NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła drugi nabór wniosków o stypendia w Programie im. Wilhelminy Iwanowskiej. Jedną z laureatek konkursu jest mgr Kamila Butowska – doktorantka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. W konkursie wyłoniono 66 najlepszych doktorantów, którzy otrzymali stypendia na pokrycie kosztów pobytu za granicą.

Mgr Kamila Butowska, doktorantka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed dzięki stypendium NAWA spędzi rok na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii. Ośrodek ten należy do najbardziej prestiżowych uniwersytetów amerykańskich i przoduje w wielu rankingach. Jest czwartą pod względem zamożności instytucją akademicką w Stanach Zjednoczonych.

Stypendystów wyłoniono spośród 228 kandydatów. Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów polskich uczelni przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Zagraniczne wyjazdy pozwalają im na włączenie się w pracę uznanych zespołów naukowych i realizację projektów pod opieką wybitnych naukowców z zagranicy.

Wyniki naboru drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej

Biuro Rzecznika Prasowego