konferencje
Polskie środowisko akademickie jasno określiło swoje stanowisko i chęć niesienie pomocy Narodowi Ukraińskiemu. Jedną z okazji do przedyskutowania strategii tego wsparcia była konferencja „Solidarni z Ukrainą” zorganizowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) i Uniwersytet Gdański. Przyszedł czas na kolejną edycję wydarzenia - zapraszamy na konferencję Focus on Ukraine 3-4 kwietnia br. w Sali Teatralnej…
współpraca
Ponad 850 tys. zł przekazała Uniwersytetowi Gdańskiemu Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej(NAWA) na działania w ramach współpracy z Odeskim Uniwersytetem Narodowym im. Ilji Miecznikowa (ONU). Projekty związane z mobilnością studencką i pracowniczą będą realizowane przez cały rok 2023 z udziałem sojuszu SEA-EU.  - Uważam, że dla uczelni naszych wschodnich sąsiadów nie ma dziś lepszego miejsca do wdrażania nowoczesnych…
życie akademickie
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór do programu wymiany osobowej studentów i naukowców. Program umożliwia zarówno krótsze, jak i dłuższe wyjazdy w ramach umów bilateralnych/współpracy dwustronnej. W ramach Programu wymiany osobowej studentów i naukowców realizowana jest wymiana akademicka w ramach umów bilateralnych i współpracy…
nauka
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła drugi nabór wniosków o stypendia w Programie im. Wilhelminy Iwanowskiej. Jedną z laureatek konkursu jest mgr Kamila Butowska – doktorantka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. W konkursie wyłoniono 66 najlepszych doktorantów, którzy otrzymali stypendia na pokrycie kosztów pobytu za granicą. Mgr Kamila Butowska, doktorantka z…