Nowe środki na współpracę Uniwersytetu Gdańskiego z Odeskim Uniwersytetem Narodowym

Ponad 850 tys. zł przekazała Uniwersytetowi Gdańskiemu Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej(NAWA) na działania w ramach współpracy z Odeskim Uniwersytetem Narodowym im. Ilji Miecznikowa (ONU). Projekty związane z mobilnością studencką i pracowniczą będą realizowane przez cały rok 2023 z udziałem sojuszu SEA-EU. 

- Uważam, że dla uczelni naszych wschodnich sąsiadów nie ma dziś lepszego miejsca do wdrażania nowoczesnych form kształcenia i realizacji udanej współpracy naukowej niż udział w europejskich partnerstwach - mówił dla portalu perspektywy.pl Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Środki w wysokości 878 tys. zostaną przeznaczone na angażowanie ukraińskich naukowców do wspólnych projektów oraz zapraszanie ich na wydarzenia SEA-EU m.in. konferencje, czy szkolenia. Wykorzystanie tych środków w ramach europejskiego sojuszu oznacza, że mobilność akademicka nie będzie ograniczać się wyłącznie do Wschodniej Europy. Opisane w projekcie inicjatywy zakładają współpracę na przestrzeni Polski, Norwegii, Niemiec, Portugalii, Malty, Hiszpanii, Chorwacji i Włoch.   

Każdy z dziewięciu członków SEA-EU przygotuje co najmniej jeden intensywny kurs odbywający się w danym ośrodku. Zaangażowane uczelnie planują także stworzyć sieć zespołów ds. zrównoważonego rozwoju, dzięki której uniwersytety będą wzajemnie wspierać się w osiąganiu długoterminowych celów wyznaczonych przez Agendę 2030. Dodatkowo społeczność Odeskiego Uniwersytetu Narodowego zostanie włączona w bieżące wydarzenia aliansu takie jak konferencja "Being SEAEU", czy szkoły letnie i zimowe. 

Podpisanie umowy o współpracę odbyło się zdalnie 28 kwietnia 2022 roku, w trakcie posiedzenia Senatu UG.

Podpisanie umowy o współpracę odbyło się zdalnie 28 kwietnia 2022 roku.

- W pierwszych miesiącach wojny postawiliśmy sobie za cel włączenie uczelni ukraińskich do współpracy z uniwersytetami europejskimi, jednak Komisja Europejska mimo bardzo przychylnego stosunku do różnych form wsparcia nie zdecydowała się na to, aby kraje spoza Unii mogły funkcjonować wewnątrz tych sojuszy - mówi Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG. - W kwietniu br. Uniwersytet Gdański zainicjował podpisanie umowy o współpracę między uczelniami SEA-EU a Odeskim Uniwersytetem Narodowym im. Ilji Miecznikowa. Program NAWY był idealną kontynuacją tej deklaracji, ponieważ pozwala on nam w przyszłym roku kalendarzowym zaprosić Uniwersytet Odeski do współpracy w ramach SEA-EU. 

Współpraca między Uniwersytetem Gdańskim a uniwersytetem im. I. Miecznikowa rozpoczęla się w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy slawiści z obu uczelni pracowali nad kolejnym tomem rocznika naukowego Слов'янський збірни. W roku akademickim 2021/2022 władze obu uczelni wzięły udział w pięciu spotkaniach warsztatowych zorganizowanych dzięki programowi Leadership and Organisation for Teaching at European Universities

Doktorankta ONU Ksenia Andrieieva na pokładzie statku UG RV Oceanograf

Doktorankta ONU Ksenia Andrieieva na pokładzie statku UG RV Oceanograf

Szereg wspólnych działań nastąpił także po podpisaniu umowy o współpracę w kwietniu 2022 r., wśród nich: udział doktorantki z ONU w rejsie badawczym SEA-EU na trasie Kilonia-Brest, czy zaproszenie piątki naukowców z Odessy na konferencję „Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo. Judaizm: wspólne dziedzictwo”.

 - Zależy nam na tym, aby pozyskiwać kolejne środki na tę współpracę. Jednym z potencjalnych źródeł jest program Erasmus+, który przeznaczył swoje zasoby na współpracę z ukraińskimi uczelniami. Będziemy sięgać po te środki, aby wzmocnić relację z Uniwersytetem Odeskim i innymi uczelniami ukraińskimi - zapowiada prof. Arnold Kłonczyński.

Umowa o współpracę między Uniwersytetem Gdańskim a Narodową Agencją Wymiany Akademickiej jest wynikiem szerszych działań. W inicjatywie NAWA wzięło udział aż 18 polskich uczelni, na współpracę tych szkół wyższych z ukraińskimi uczelniami w ramach europejskich sojuszy przeznaczono prawie 16 mln złotych.

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG