Konferencja Focus on Ukraine - zapraszamy do rejestracji!

Polskie środowisko akademickie jasno określiło swoje stanowisko i chęć niesienie pomocy Narodowi Ukraińskiemu. Jedną z okazji do przedyskutowania strategii tego wsparcia była konferencja „Solidarni z Ukrainą” zorganizowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) i Uniwersytet Gdański. Przyszedł czas na kolejną edycję wydarzenia - zapraszamy na konferencję Focus on Ukraine 3-4 kwietnia br. w Sali Teatralnej Budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

NAWA

Konferencja Solidarni z Ukrainą 2022, fot. Marcel Jakubowski

Podczas pierwszej konferencji pt. „Solidarni z Ukrainą. Studenci, naukowcy, instytucje” przedstawiciele różnych grup, instytucji i narodów mogli wymienić się dotychczasowymi doświadczeniami i przedyskutować potencjalne rozwiązania i inicjatywy, które pomogą ukraińskiemu środowisku naukowemu. 

W tym roku podstawowym pytaniem, wokół którego będzie ogniskować tematyka spotkania, jest:  Jak włączyć ukraińskie szkolnictwo wyższe do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego Obszaru Badań? Kluczową rolę w tym procesie ma do odegrania Polska, tworząc dla Ukrainy naturalny pomost między Wschodem a Zachodem.

Tematyka wystąpień oraz paneli dyskusyjnych będzie dotyczyła:

 • wsparcia uchodźców z Ukrainy okazanego w 2022 r.,
 • przyszłości mobilności studenckiej oraz naukowej w kontekście wojennym,
 • uznawalności wykształcenia uchodźców,
 • programu NAWA Solidarni z Ukrainą: Uniwersytety Europejskie,
 • współpracy akademickiej w czasie wojny oraz po jej zakończeniu,
 • digitalizacji procesów nauczania oraz roli nowych technologii w odbudowie powojennej Ukrainy,
 • inicjatyw samorządowych oraz akademickich,
 • przyszłości współpracy naukowej z Ukrainą.

Uczestnicy konferencji podejmą refleksję nad dotychczasowymi działaniami na rzecz ukraińskiego środowiska akademickiego, a następnie w trakcie dyskusji spróbują wypracować wspólną wizję odbudowy Ukrainy z pożogi wojennej, strategię rekonstrukcji ośrodków akademickich oraz perspektywy dalszego rozwoju. Unikatowy charakter spotkania zapewnią goście z zagranicy, którzy wzbogacą wydarzenie o szeroki kontekst międzynarodowy.

Rejestracja na konferencję

W konferencji wezmą udział przedstawiciele: 

 • agencji odpowiedzialnych za rozwój szkolnictwa wyższego na Słowacji, w Czechach, Austrii oraz na Litwie;
 • Komisji Europejskiej;
 • Banku Światowego;
 • Ambasad;
 • Ministerstw odpowiedzialnych za cyfryzację,
 • Samorządów,
 • Narodowego Centrum Nauki,
 • Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Polskiej Akademii Nauk,
 • Narodowej Akademii Nauk Ukrainy;
 • organizacji studenckich i naukowych,
 • rektorzy uczelni oraz prorektorzy ds. współpracy międzynarodowej.

Program Konferencji.

Organizatorzy:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Uniwersytet Gdański

Patroni medialni:

TVP3 Gdańsk, Radio Gdańsk, trojmiasto.pl

NAWA
A

Patroni Medialni

oprac. MJ/ZP