Naukowcy UG w strukturach Komitetów Naukowych PAN [AKTUALIZACJA 25.05]

Podczas walnych zebrań online nowo wybranych członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk:

  • dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG został wybrany na członka Prezydium Komitetu Nauk Etnologicznych PAN w kadencji 2020-2023
  • dr hab. Artur Szutta, prof. UG został wybrany na Wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Filozoficznych PAN w kadencji 2020-2023
  • prof. dr hab. Beata Możejko została wybrana na członka Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN w kadencji 2020-2023
  • dr hab. Michał Harciarek, prof. UG został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2020-2023
  • prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Socjologii PAN w kadencji 2020-2023
  • prof. dr hab. Paweł Miłobędzki został wybrany na członka Prezydium Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN w kadencji 2020-2023
  • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN w kadencji 2020-2023
  • prof. dr hab. Ewa Łojkowska została wybrana na Przewodniczącą Komitetu Biotechnologii PAN w kadencji 2020-2023
  • dr. hab. Waldemar Surosz, prof. UG został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Badań Morza PAN w kadencji 2020-2023
  • prof. dr hab. Piotr Stepnowski został wybrany na Wiceprzewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN w kadencji 2020-2023

Składy Komitetów PAN podlegają kadencyjności. Są one krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych.

Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

Wśród członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk łącznie 34 naukowców obecnie reprezentuje Uniwersytet Gdański:

Komitet

Imię i nazwisko naukowca UG

Wydział

3. Komitet Nauk Demograficznych PAN

dr hab. Beata Jackowska

Wydział Zarządzania

5. Komitet Nauk Etnologicznych PAN

dr hab. Tarzycjusz Buliński

Wydział Historyczny

6. Komitet Nauk Filozoficznych PAN

dr hab. Artur Szutta

Wydział Nauk Społecznych

7. Komitet Nauk Historycznych PAN

prof. dr hab. Beata Możejko

Wydział Historyczny

13. Komitet Nauk o Sztuce PAN

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska

Wydział Historyczny

16. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska

Wydział Nauk Społecznych

prof. dr hab. Amadeusz Krause

Wydział Nauk Społecznych

17. Komitet Nauk Politycznych PAN

dr hab. Tadeusz Dmochowski

Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Jarosław Nocoń

Wydział Nauk Społecznych

18. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN

dr hab. Lech Czerniak

Wydział Historyczny

19. Komitet Nauk Prawnych PAN

prof. dr hab. Andrzej Szmyt

Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Grzegorz Wierczyński

Wydział Prawa i Administracji

21. Komitet Psychologii PAN

prof. dr hab. Hanna Brycz

Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Michał Harciarek

Wydział Nauk Społecznych

23. Komitet Socjologii PAN

dr hab. Michał Kaczmarczyk

Wydział Nauk Społecznych

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Dorota Rancew-Sikora

Wydział Nauk Społecznych

24. Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

dr hab. Paweł Miłobędzki

Wydział Zarządzania

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Wydział Zarządzania

26. Komitet Biologii Organizmalnej PAN

dr hab. Joanna Izdebska

Wydział Biologii

prof. dr hab. Martin Kukwa

Wydział Biologii

dr hab. Leszek Rolbiecki

Wydział Biologii

28. Komitet Biotechnologii PAN

prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed

35. Komitet Badań Czwartorzędu PAN

prof. dr hab. Wojciech Tylmann

Wydział Oceanografii i Geografii

dr hab. Piotr Woźniak

Wydział Oceanografii i Geografii

36. Komitet Badań Morza PAN

dr hab. Magdalena Bełdowska

Wydział Oceanografii i Geografii

prof. dr hab. Jerzy Bolałek

Wydział Oceanografii i Geografii

dr hab. Dorota Burska

Wydział Oceanografii i Geografii

dr hab. Witold Cieślikiewicz

Wydział Oceanografii i Geografii

prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

Wydział Oceanografii i Geografii

dr hab. Adam Sokołowski

Wydział Oceanografii i Geografii

dr hab. Waldemar Surosz

Wydział Oceanografii i Geografii

dr hab. Małgorzata Witak

Wydział Oceanografii i Geografii

37. Komitet Chemii Analitycznej PAN

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Wydział Chemii

 

 

Lista z nazwiskami osób funkcyjnych w komitetach jest na bieżąco aktualizowana

 

Wyniki Wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN z pełnymi listami: https://wyborykomitety.pan.pl/

 

 

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego