Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG

Dr Ewa Szymczak

Na zdjęciu dr Ewa Szymczak, dyrektor Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG

Najwyższy poziom kształcenia – to jeden ze strategicznych celów naszej uczelni – wyjaśnia dr  Ewa Szymczak z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, którą prof. Piotr Stepnowski,  rektor UG powołał dziś na stanowisko dyrektora Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG.

Powołanie tego Centrum zapowiadałem w mojej deklaracji wyborczej. Rozpoczyna ono działalność z konkretnym programem i zadaniami na ten rok i z planem rozwoju na kolejne lata. Wiemy, że dotychczasowe doświadczenia w zakresie tutoringu w UG upoważniają nas do starania się o uzyskanie statusu ośrodka referencyjnego w tym zakresie. Jestem przekonany, że możemy stać się także wzorem niektórych innowacji dydaktycznych dla naszych zaprzyjaźnionych uczelni w partnerstwie Uniwersytetu Europejskiego SEA EU. Mam też świadomość olbrzymich potrzeb doskonalenia się naszych nauczycieli akademickich w zakresie nowoczesnych technologii edukacyjnych, i to nie tylko w kontekście wyzwań e-learningu i kształcenia na odległość. Jestem pewien, że przynajmniej w części powołanie Centrum pozwoli nam na sprostanie tym bardzo aktualnym wyzwaniom w zakresie dydaktyki akademickiej - powiedział rektor prof. Piotr Stepnowski.

Zadaniem CDDiT będzie kompleksowe wsparcie nauczycieli akademickich w rozwijaniu kompetencji dydaktycznych i metodycznych, stanowiąc źródło wsparcia we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi i metod kształcenia. Centrum będzie kontynuowało dotychczasowe przedsięwzięcia realizowane przez Laboratorium Innowacji Dydaktycznych. Jak podkreśla, dyrektor Szymczak, szczególnym obszarem aktywności CDDiT będzie tutoring akademicki czyli kształcenie i rozwijanie kompetencji tutorów oraz wprowadzanie spersonalizowanej ścieżki edukacji w kształceniu akademickim. - Obecnie coraz większą wagę przywiązujemy do właściwego doboru metod weryfikacji efektów uczenia się – uważa prof. Arnold Kłonczyński, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia.

Centrum ma być miejscem, które nie tylko oferuje szkolenia skierowane do osób zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie realizacji zajęć prowadzonych na uczelni, ale też miejscem wymiany doświadczeń i dyskusji związanych z dydaktyką szkoły wyższej, w tym wyzwaniami związanymi z kształceniem na odległość.

Centrum zachęca do współpracy wszystkich, zarówno tych, którzy chcą się dzielić swoimi doświadczeniami jak i osób poszukujących wsparcia. Niebawem uruchomiona zostanie strona internetowa za pośrednictwem której będzie można nawiązać kontakt z Centrum i skorzystać z oferty szkoleniowej. 

Nominacja dr Szymczak na stanowisko dyrektora Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG. Fot. Arek Smykowski/UG.
Zespół Prasowy UG