życie akademickie
Na zdjęciu dr Ewa Szymczak, dyrektor Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG , Najwyższy poziom kształcenia – to jeden ze strategicznych celów naszej uczelni – wyjaśnia dr  Ewa Szymczak z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, którą prof. Piotr Stepnowski,  rektor UG powołał dziś na stanowisko dyrektora…