życie akademickie
Zespół Ekspertów z Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG przygotował na nadchodzący rok akademicki 2021/22 ofertę kursów i szkoleń dedykowanych zarówno początkującym, jak i doświadczonym nauczycielom akademickim. Wpisują się one w wymagania stawiane w obszarze oceny osiągnięć dydaktycznych podczas okresowej oceny nauczycieli akademickich. Z ofertą można zapoznać się na podstronie Doskonalenie dydaktyczne…
życie akademickie
Na zdjęciu dr Ewa Szymczak, dyrektor Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG , Najwyższy poziom kształcenia – to jeden ze strategicznych celów naszej uczelni – wyjaśnia dr  Ewa Szymczak z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, którą prof. Piotr Stepnowski,  rektor UG powołał dziś na stanowisko dyrektora…