Doktoranci i absolwenci UG laureatami konkursu PSRP i MNiSW na najlepszą pracę dyplomową

Zdjęcie poglądowe

Trzy osoby ze społeczności Uniwersytetu Gdańskiego zostały nagrodzone w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Kapituła konkursowa, na czele której stoi prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wytypowała laureatów konkursu. Nagrodzone zostały prace licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie obronione w roku akademickim 2019/2020 z zakresu:

  • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki
  • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym)
  • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego

W kategorii „Edukacja, nauka i szkolnictwo wyższe” I miejsce zajęła praca doktorska dr Tamary Walczak-Kozłowskiej, pracowniczki Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Nagrodzona rozprawa pt.: „Funkcjonowanie mechanizmów uwagi jako predyktor gotowości szkolnej dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie” została przygotowana pod kierunkiem dr. hab. Michała Harciarka, prof. UG i dr Magdaleny Chrzan-Dętkoś.

W tej samej kategorii, wśród prac wieńczących studia II stopnia bądź studia jednolite magisterskie, II miejsce zajęła mgr Marta Ryduchowska, absolwentka  Pedagogiki  II stopnia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, z pracą pt. „Przemoc w liceum ogólnokształcącym w narracjach jego absolwentów”, która została napisana pod kierunkiem dr hab. Marii Groenwald, prof. UG.

W kategorii „Nauka na rzecz lokalnej społeczności” III miejsce zajęła rozprawa doktorska dr Ilony Kamińskiej z Biura Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii UG pt. "Oszacowanie wartości ekonomicznej procesów równoważenia skutków eutrofizacji - regulacyjnej usługi ekosystemowej Zatoki Gdańskiej". Rozprawa została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Szaniawskiej i prof. dr. hab. Jacka Zauchy.

Nagrodami w konkursie za najlepszą pracę kończącą studia I stopnia były: 4 000 zł (I miejsce), 3 000 zł (II miejsce) lub 2 000 zł (III miejsce). Nagrody za pracę magisterską to: 6 000 zł (I miejsce), 5 000 zł (II miejsce) lub 4 000 zł (III miejsce), a za pracę doktorską: 10 000 zł (I miejsce), 8 000 zł (II miejsce) i 6 000 zł (III miejsce).

Więcej informacji na str. PSRP

Biuro Rzecznika Prasowego