współpraca
Dr Marek Rutka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, poseł na Sejm RP IX kadencji, został powołany do Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Kadencja Rady trwa 4 lata. Od 1 stycznia 2021 r. Rada Służby Publicznej działa w nowym składzie. W dziewięcioosobowym zespole znalazł się m.in. dr Marek Rutka z Wydziału Zarządzania…
sport
The University of Gdansk got on the list of universities qualified for the second edition of the "National Academic Representation" project for 2021. The project, thanks to the funding for the organisation of additional teaching activities for student-athletes, allows them to pursue their sporting careers and academic studies in parallel. Nine students…
nauka
Trzy osoby ze społeczności Uniwersytetu Gdańskiego zostały nagrodzone w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   Kapituła konkursowa, na czele której stoi prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa…
współpraca
Minister Edukacji i Nauki powołał prof. dr hab. Ewę Łojkowską z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do Zespołu Doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Do zadań zespołu…
nauka
Dnia 17 listopada 2020 r. w Ministerstwie odbyło się spotkanie pełniącego obowiązki Rektora UG prof. Krzysztofa Bielawskiego oraz prof. Doroty Pyć, Prorektor ds. Nauki i Umiędzynarodowienia UG, z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem, podczas którego Pan Minister przekazał informację o przyznaniu naszej Uczelni dotacji w wysokości 4 mln…
życie akademickie
Do projektu mogą się zgłaszać studenci i studentki UG z ponadprzeciętnymi osiągnięciami, z wydziałów: Biologii, Biotechnologii, Ekonomicznego, Filologicznego, Nauk Społecznych, Oceanografii i Geografii oraz Prawa i Administracji. Uniwersytet Gdański zaprasza do udziału w projekcie “Mistrzowie dydaktyki - wdrożenie modelu tutoringu…
nauka
Projekt przygotowany we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (GUMed), liderem konsorcjum, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. i Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego (CTT UG) uzyskał dofinansowanie ze środków projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego…
nauka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął dziewiąty konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Wśród laureatów konkursu znalazła się studentka Uniwersytetu Gdańskiego, Natalia Miernik z Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Projekt studentki UG, Natalii Miernik pt.: „Wpływ łąk podwodnych Zostera marina na aktywność bioturbacyjną makrofauny w różnych warunkach temperaturowych” uzyskał finansowanie w programie…
nauka
Prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Anna Machnikowska z Wydziału Prawa i Administracji, została powołana w skład Komitetu Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od czerwca jest jednym z 12 członków KPN. Dr hab. Anna Machnikowska, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu…
nauka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił 200 młodych naukowców spośród 1793 wnioskodawców, którym przyznał stypendium.  Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego: dr Ana Belén Sainz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki; dr Paweł Atroszko z Wydziału Nauk Społecznych; dr Paweł Mazierski z Wydziału Chemii. Stypendium może być przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu podjęcia decyzji o …
nauka
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów Wydziału Biologii UG zostały przyznane środki finansowe w wysokości 3 200 000 zł na realizację grantu inwestycyjnego p.t.:  Aparatura do analizy fenotypowej mikroorganizmów oraz charakterystyki białek prokariotycznych (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 7056/IA/SP/2020  z dnia 27 maja 2020 r.). Wniosek o finansowanie został…
nauka
Uniwersytet Gdański otrzyma dodatkowe wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. Dr Anna Żeglińska z Wydziału Historycznego jest autorką projektu „Finckensteinowie…