Prof. Ewa Łojkowska w Zespole Doradczym powołanym przez Ministra Edukacji i Nauki

Prof. Ewa Łojkowska

Minister Edukacji i Nauki powołał prof. dr hab. Ewę Łojkowską z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do Zespołu Doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Do zadań zespołu należy ocena wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, ocena wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania stypendiów oraz przedstawienie ministrowi wyników ocen tych wniosków.

Więcej o zespole powołanym przez ministra na str. ministerstwa 

Dodano przez: Biuro Rzecznika Prasowego