nauka
Prorektor ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego prof. Wiesław Laskowski spotkał się z laureatkami i laureatem Konkursu Start 2023 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W tegorocznej edycji stypendia otrzymały cztery osoby z UG. Wśród stypendystek i stypendystów Uniwersytetu Gdańskiego znaleźli się (kolejność nazwisk alfabetyczna): dr Jakub Brzeski z…
nauka
Dr Aleksandra Maria Kocot z Wydziału Biologii UG, dr Hanna Obracht-Prondzyńska i dr Marcin Połom z Wydziału Nauk Społecznych, a także dr Illia Serdiuk z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG otrzymali stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej w 2022 r.   Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło już wyniki konkursu na…
nauka
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył stypendia wybitnym młodym naukowcom. Wśród 217 tegorocznych laureatów znalazły się 4 osoby z Uniwersytetu Gdańskiego. Badacze będą otrzymywali stypendia Ministra w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Stypendiami uhonorowano młodych naukowców prowadzących innowacyjne badania naukowe o…
współpraca
Kamil Kowalczyk, student Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jest stypendystą programu PISCES, kierowanego do polskich studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z branżą rybną. Kamil Kowalczyk, student Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego przyznaje, że wyjazd na studia do Islandii pozwolił mu otworzyć oczy nie tylko…
nauka
Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego, przyznawane za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne, trafiły do trzynaściorga najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześcioro z nich to członkowie Koła Badań Psychologicznych "Experior". 16 marca 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów na rok…
współpraca
Minister Edukacji i Nauki powołał prof. dr hab. Ewę Łojkowską z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do Zespołu Doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Do zadań zespołu…
nauka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił 200 młodych naukowców spośród 1793 wnioskodawców, którym przyznał stypendium.  Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego: dr Ana Belén Sainz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki; dr Paweł Atroszko z Wydziału Nauk Społecznych; dr Paweł Mazierski z Wydziału Chemii. Stypendium może być przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu podjęcia decyzji o …