współpraca
Kamil Kowalczyk, student Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. , Jest stypendystą programu PISCES, kierowanego do polskich studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z branżą rybną. Kamil Kowalczyk, student Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego przyznaje, że wyjazd na studia do Islandii pozwolił mu otworzyć oczy nie…
nauka
, Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego, przyznawane za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne, trafiły do trzynaściorga najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześcioro z nich to członkowie Koła Badań Psychologicznych "Experior". 16 marca 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów na rok…
współpraca
, Minister Edukacji i Nauki powołał prof. dr hab. Ewę Łojkowską z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do Zespołu Doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Do zadań zespołu…
nauka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił 200 młodych naukowców spośród 1793 wnioskodawców, którym przyznał stypendium.  Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego: dr Ana Belén Sainz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki; dr Paweł Atroszko z Wydziału Nauk Społecznych; dr Paweł Mazierski z Wydziału Chemii. Stypendium może być przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu podjęcia decyzji o …