Wybitni studenci UG ze Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Grafika poglądowa

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego, przyznawane za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne, trafiły do trzynaściorga najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześcioro z nich to członkowie Koła Badań Psychologicznych "Experior".

16 marca 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów na rok akademicki 2020/2021 dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców województwa pomorskiego.

Stypendium otrzymało trzynaścioro studentów UG:

 • Bigott  Paulina           
 • Bochniarz Klaudia     
 • Buźniak Aleksandra   
 • Czerwiński Stanisław 
 • Dalecka Adrianna      
 • Gargul Kacper
 • Gdaniec Maciej         
 • Górny Arkadiusz        
 • Stolc Anna
 • Tempska Patrycja      
 • U.A. – dane zastrzeżone
 • Woropay-Hordziejewicz Natalia      
 • Zdrojewska Karolina

Sześcioro z nich to członkowie Koła Badań Psychologicznych "Experior": Aleksandra Bereznowska, Klaudia Bochniarz, Aleksandra Buźniak, Stanisław Czerwiński, Kacper Gargul, Natalia Woropay-Hordziejewicz.

- Stanowią oni blisko połowę studentów Uniwersytetu Gdańskiego i 15% wszystkich studentów w Województwie Pomorskim nagrodzonych stypendium – podkreśla dr Paweł Atroszko z Wydziału Nauk Społecznych UG, opiekun koła.

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawane jest mieszkańcom Województwa Pomorskiego i wypłacane przez 9 miesięcy. Przysługuje w czasie trwania studiów, a starać się o nie można nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki. Student, który ubiega się o stypendium, powinien spełnić kilka warunków, m.in. posiadać średnią ocen nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku oraz kształcić się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia.

Więcej informacji

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG