Prof. Anna Machnikowska w składzie Komitetu Polityki Naukowej MNiSW

Pierwsze posiedzenia KPN przy MNiSW. Prof. Machnikowska odbiera dyplom powołania jej w skład komitetu.

Prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Anna Machnikowska z Wydziału Prawa i Administracji, została powołana w skład Komitetu Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od czerwca jest jednym z 12 członków KPN.

Dr hab. Anna Machnikowska, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Prorektor ds. Kształcenia UG w latach 2012-2019, została powołana przez ministra na członka Komitetu Polityki Naukowej. Powołanie miało miejsce na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dniem 1 czerwca 2020 r.

KPN jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa. Przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra.

W skład KPN wchodzi 12 członków, ich kadencja trwa 2 lata. 

Więcej szczegółów na str MNiSW

Zdjęcia: MNiSW
Biuro Rzecznika Prasowego