Poseł dr Rutka z UG w składzie Rady Służby Publicznej

Dr Rutka

Dr Marek Rutka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, poseł na Sejm RP IX kadencji, został powołany do Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Od 1 stycznia 2021 r. Rada Służby Publicznej działa w nowym składzie. W dziewięcioosobowym zespole znalazł się m.in. dr Marek Rutka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Rada Służby Publicznej jest organem opiniodawczo-doradczym, a do jej zadań należy m.in. wyrażanie opinii w sprawach  dotyczących służby cywilnej, projektu programu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz corocznego wykonania budżetu państwa w tym zakresie, proponowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej, projektów aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej, planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej, etyki korpusu służby cywilnej czy sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby za rok poprzedni.

Kadencja członków rady trwa 4 lata.

Więcej na str. Gov.pl 

Dodano przez: Biuro Rzecznika Prasowego