Trzeci rok z rzędu grant aparaturowy dla KPD

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów Wydziału Biologii UG zostały przyznane środki finansowe w wysokości 3 200 000 zł na realizację grantu inwestycyjnego p.t.:  Aparatura do analizy fenotypowej mikroorganizmów oraz charakterystyki białek prokariotycznych (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 7056/IA/SP/2020  z dnia 27 maja 2020 r.).

Wniosek o finansowanie został przygotowany przez dr n. med. Annę-Karinę Kaczorowską, kuratora Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów.

Realizacja ww. grantu jest rozłożona na 2 lata; w bieżącym roku przewidziany jest zakup Platformy do kompleksowej charakterystyki białek prokariotycznych obejmującej urządzenie do badania powinowactwa oddziaływania układu białko-ligand z wykorzystaniem mikrotermoforezy oraz aparaturę do badań w zakresie analizy stabilności i właściwości agregacyjnych białek z wykorzystaniem nanoróżnicowej fluorymetrii skaningowej. W 2021 r. przewidziany jest zakup automatycznej stacji pipetującej jako uzupełnienie naszej obecnej aparatury (sekwenator) oraz zakup systemu do analizy fenotypowej mikroorganizmów z wykorzystaniem technologii mikromacierzy.

Biuro Promocji