4 mln złotych dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki dla Uniwersytetu Gdańskiego

Logo MNiSW

Dnia 17 listopada 2020 r. w Ministerstwie odbyło się spotkanie pełniącego obowiązki Rektora UG prof. Krzysztofa Bielawskiego oraz prof. Doroty Pyć, Prorektor ds. Nauki i Umiędzynarodowienia UG, z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem, podczas którego Pan Minister przekazał informację o przyznaniu naszej Uczelni dotacji w wysokości 4 mln złotych na adaptację infrastruktury dla potrzeb utworzenia laboratorium z podwyższonym stopniem bezpieczeństwa (klasa BSL-3+). Laboratorium będzie zajmowało się badaniem wirusa SARS-CoV2. Będzie to drugie tego typu laboratorium w Polsce. Dotacja jest wyrazem uznania dla wysokiego poziomu badań naukowych prowadzonych w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed.

Z inicjatywy prof. dr hab. Krystyny Bieńkowskiej-Szewczyk, kierującej Zakładem Biologii Molekularnej Wirusów na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed), od początku pandemii zostały rozpoczęte starania o taką modyfikację laboratorium wirusologicznego, która pozwoli na prace z wirusem SARS-CoV2. Plan modyfikacji oraz wniosek o dotację, przygotowany przez prof. Bieńkowską-Szewczyk, zostały złożone przez Uniwersytet Gdański w lipcu br. Kwota 4 mln. złotych pozwoli na podwyższenie stopnia bezpieczeństwa biologicznego jednego z laboratoriów na MWB UG i GUMed do poziomu BSL-3+ (ang. Biosafety Level 3+).

- Jesteśmy przygotowani do kontynuowania badań, które mają pogłębić wiedzę nad koronawirusami. Przyznanie nam dotacji uznajemy za potwierdzenie wysokiego poziomu naszych jednostek badawczych. Odpowiednie finansowanie projektu przyczyni się do przyśpieszenia prac – mówi prof. Krzysztof Bielawski, p.o. rektora UG.

Wirusologia molekularna jest dziedziną rozwijaną w Gdańsku od ponad 25 lat, od początku powstania Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Wirusolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego mają w tym zakresie osiągnięcia na skalę światową. W tym czasie zrealizowano kilkadziesiąt projektów z dziedziny wirusologii, finansowanych z polskich i międzynarodowych grantów zdobywanych przez naukowców z Wydziału. Prace prowadzone są m.in. nad wirusami grypy, herpeswirusami, wirusami zapalenia wątroby typu B i C, wirusem Zika i wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Obecnie dwa laboratoria UG pracują w podwyższonym systemie bezpieczeństwa BSL-2.  Przejście jednego z nich na system BSL-3+ umożliwi pełen zakres prac z patogenami wirusowymi przenoszonymi drogą powietrzną.

Informacja na stronie MNiSW

Biuro Rzecznika Prasowego