nauka
Trzy osoby ze społeczności Uniwersytetu Gdańskiego zostały nagrodzone w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   Kapituła konkursowa, na czele której stoi prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa…
życie akademickie
NA zdjęciu Bartosz Chojnacki, student UG. Bartosz Chojnacki, przewodniczący Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UG, został wybrany do Rady Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (PSRP), będącej organem uchwałodawczym i opiniodawczym PSRP. 28 listopada…